Hoe doorbreek je de impasse rond de aanleg van glasvezel in de buitengebieden? De gemeente Eersel denkt de juiste manier gevonden te hebben: een indeling in categorieën, een lening aan betrokkenen en heel veel praten.

De gemeente onderscheidt drie categorieën. De eerste categorie omvat de huizen in de gebieden waar Reggefiber zelf al glasvezel wilde aanleggen. Categorie 2 is het buitengebied dat nog relatief dicht bij die bebouwde kom ligt. Het gaat om ongeveer 1000 woningen. In categorie 3 omvat 395 woningen die verder weg liggen.

Voor de aansluitingen in categorie twee wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 2.500. Deelnemers kunnen dat geld lenen bij de gemeente. Er zijn op dit moment nog niet voldoende geïnteresseerden. daarom verstrekt de gemeenten ook een lening aan Reggefiber. Ze vertrouwt erop dat de komende jaren voldoende deelnemers zich zullen aanmelden. De gemeente benadrukt daarbij dat een woning zonder de mogelijkheid voor snel internet zal op termijn minder waard worden.

Voor de aansluitingen in categorie 3 moet een ander businessmodel worden ontwikkeld. De eigen bijdrage zal daar een stuk hoger liggen.

Bron: Binnenlands Bestuur