Binnen twee jaar zal het hele buitengebied van de provincie aangesloten zijn op snel internet. De overeenkomst die dit mogelijk maakt is ondertekend door gedeputeerde Patrick Brouns en algemeen directeur Jan Peter de Groot van Rodin Broadband Groningen BV. Rodin Broadband Groningen gaat nu met samenwerkingspartner Kabel Noord aan de slag. Het project start in de negen aardbevingsgemeenten, te beginnen in de Marne.

Werkwijze

[![De uitvoering van Snel Internet Groningen gaat starten](https://res.cloudinary.com/dl9nbhgtb/image/upload/h_200,w_300/v1530542509/Openingshandeling-Menkemaborg_xst3ny.jpg)](https://res.cloudinary.com/dl9nbhgtb/image/upload/v1530542509/Openingshandeling-Menkemaborg_xst3ny.jpg)De uitvoering van Snel Internet Groningen gaat starten
Nu de overeenkomst is getekend gaat Rodin met de gemeenten aan de slag om het netwerktracé en de verschillende deeltracés per gebied te bepalen. Tegelijkertijd kunnen inwoners van het betreffend gebied een abonnement aanvragen. Als er voldoende aanmeldingen voor een abonnement zijn in een gebied, dan start de aanleg daar en wordt er in een volgend gebied gestart met de inventarisatie.

Patrick Brouns, gedeputeerde economie ziet door de aanleg van snel internet grote kansen: ‘Snel internet is een voorwaarde voor zowel inwoners als ondernemers om hun zaken te regelen. In steeds meer sectoren worden innovaties gedaan waarvoor snel internet nodig is. Met dit project zijn we de eerste provincie in Nederland die volledig voorzien is van snel internet’.

Bij de aanleg wordt gebruik gemaakt van Social Return On Investment. Dit betekent dat twee procent van de investering zal worden ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de aanleg in te zetten.

Witte en grijze adressen

Volgens de Europese staatssteunregels mogen niet alle adressen met overheidssteun worden voorzien van snel internet. Rodin mag alleen de zogenaamde “witte” adressen voorzien. Dit zijn adressen waar de huidige internetvoorziening onvoldoende is om een bepaalde internetsnelheid te kunnen bereiken én waar marktpartijen geen plannen hebben om de snelheid binnen drie jaar te verhogen. “Grijze” adressen, waar volgens marktpartijen KPN en Ziggo voldoende capaciteit wordt geleverd, komen niet in aanmerking voor een aansluiting.

Glasvezel of draadloze verbinding

Een groot deel van de witte adressen in het buitengebied zal direct op glasvezel worden aangesloten. Daar waar dit in eerste instantie niet mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van een draadloze verbinding.

Regeling Snel Internet Groningen

Door de hoge investeringskosten is het voor telecomaanbieders niet rendabel om snel internet in het buitengebied aan te leggen. Daarom hebben de provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de Economic Board Groningen (EBG) hier samen 40 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. De subsidieregeling ‘Snel Internet Groningen’ is onderdeel van het programma Groningen@Work van de provincie Groningen, het programma Digitale Bereikbaarheid van de EBG en het programma Kansrijk Groningen van NCG. De regeling moet voldoen aan de Nederlandse en Europese aanbestedingsregels. In juli 2017 werd bekend dat het Groningse bedrijf Rodin Broadband Groningen B.V. het netwerk voor snel internet gaat aanleggen.

Breedband Noord-Groningen

Breedband Noord-Groningen, het gezamenlijke initiatief van de gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Loppersum, Appingedam, Ten Boer, Winsum, De Marne, Bedum en Slochteren, verzorgt voor de aanleg in het eigen gebied de coördinatie tussen bewoners en bedrijven, de provincie, de gemeenten en hoofdaannemer Rodin Broadband Groningen B.V.