Annegreet

0

Nieuwe Projectleider Floris van Lint

Sinds kort heeft Breedband Noord-Groningen een nieuwe Projectleider: Floris van Lint. Een projectleider die weet van de hoed en de rand. Hij is namelijk ook een van de initiatiefnemers van Glasvezel de Wolden en betrokken bij de uitvoering van dat project. Hij stelt zichzelf graag aan u voor. Wie is »

Aanleg snel internet in buitengebied gaat beginnen

Binnen twee jaar zal het hele buitengebied van de provincie aangesloten zijn op snel internet. De overeenkomst die dit mogelijk maakt is ondertekend door gedeputeerde Patrick Brouns en algemeen directeur Jan Peter de Groot van Rodin Broadband Groningen BV. Rodin Broadband Groningen gaat nu met samenwerkingspartner Kabel Noord aan de »

Internetproviders moeten echte snelheid aangeven

Vanaf 1 januari 2018 moeten internetproviders bij nieuwe contracten precies omschrijven welke internetsnelheden consumenten mogen verwachten van de internetdienst die ze afnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaald. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een beleidsregel opgesteld over internetsnelheden. In die beleidsregel geeft de ACM invulling »

Rodin Broadband gaat snel internet in hele provincie aanleggen

Rodin Broadband Groningen gaat het netwerk voor supersnel internet in de gehele provincie aanleggen. Het plan van het bedrijf voldoet aan de criteria van de regeling ‘Snel Internet Groningen’. Meer dan 13.000 adressen hebben nu geen toegang tot snel internet. Met de toekenning van de subsidie komt een snelle »

Minister wil 30 MB eis ophogen naar 100 MB

In een brief aan de tweede kamer heeft minister Kamp aangegeven dat hij de grens voor het aanwenden van publieke financiering wil verhogen van 30 Mbps naar 100 Mbps. De minister geeft aan dat hij deze grens wil gaan hanteren in de nieuwe koepelregeling voor publieke financiering door decentrale overheden »

Snel internet in hele provincie stap dichterbij

Snel internet voor iedereen in de provincie Groningen is weer een stap dichterbij. Drie partijen staan klaar om in de hele provincie Groningen snel internet aan te leggen. Dit zijn Coöperatie Samen Glasvezel Groningen U.A., Breedband Groningen B.V. en Rodin Broadband Groningen B.V. Gisteren is de termijn »

Friese Provinciale Staten akkoord met nieuwe aanpak breedband

Bijna alle fracties in de Provinciale Staten van Friesland hebben ingestemd met de nieuwe aanpak voor de aanleg van breedband in de provincie, zo meldt de Leeuwarder Courant. In de nieuwe aanpak stelt de provincie zelf 35 miljoen euro als achtergestelde lening beschikbaar voor de aanleg van snel internet. Daarnaast »

Graafwerkzaamheden en het leggen van kabels

In een aantal gemeenten worden op dit moment graafwerkzaamheden uitgevoerd. Bij burgers kan daardoor de vraag ontstaan, waarom er dan niet direct een kabel kan worden gelegd voor snel internet. In de praktijk ligt dit toch wel wat ingewikkelder. De Regeling Snel Internet Groningen was voor aanbieders opengesteld tot 21 »

Zeven belangstellende partijen voor provinciale regeling Snel internet Groningen

Er is veel belangstelling voor de provinciale regeling “Snel internet in Groningen”. Op 21 december is de inschrijftermijn voor het indienen van voorlopige aanvragen voor de regeling gesloten. Hier hebben zeven partijen op ingeschreven voor de aansluiting van delen of de gehele provincie Groningen. De inschrijvingen komen van diverse bedrijven »

Friesland kiest voor nieuwe aanpak snel internet

De provincie Fryslân wil met een (achtergestelde) lening aan een marktpartij verder met de aanleg van glasvezel. Marktpartijen kunnen zich hiervoor inschrijven via een tender. Met deze aanpak lijken de Friezen definitief te kiezen voor een aanpak die overeenkomsten heeft met de aanpak die Groningen hanteert via de Regeling Snel »

Brochure subsidieregeling 'Snel internet Groningen'

Provincie, Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen hebben gezamenlijk een informatiebrochure uitgebracht over de subsidieregeling ‘Snel internet Groningen’. De brochure geeft informatie over de problematiek van de beschikbaarheid van internet in de buitengebieden van de provincie en gaat in op de regeling zelf. U kunt de brochure hier »