De gezamenlijke bijeenkomst voor Delfzijl en Appingedam trok ongeveer 30 mensen. Ook tijdens deze bijeenkomst werd noodzaak van snellere internet breed onderkend. Zij wensten vooral een toekomstbestendig internet.

**Hopeloze situatie op de boerderijen
**De hopeloze situatie op de boerderijen krijgt tijdens de avond veel aandacht. Eén aanwezige merkt op dubbele uren te moeten maken om de dieradministratie bij te houden. Hij doet dat via zijn mobiele telefoon. Maar die verbinding is niet stabiel waardoor hij de administratie ook handmatig in de computer moet invoeren. Anderen geven aan problemen te hebben met het doorsturen van de gegevens vanuit de stal via hun tablet of smartphone naar de pc in huis.

**Beloofde snelheden worden niet gehaald
**Een van de panelleden is eigenaar van een zorgboerderij en gaf duidelijk te kennen dat de beloofde snelheden in de praktijk bij lange na lang niet worden gehaald en aanbieders vingerwijzen naar elkaar als je het probleem aankaart. Internetbankieren is lastig door de steeds wegvallende verbinding.

appingedam delfzijl 3Slecht internet, minder inkomsten
Gebrekkige internetvoorziening en achterblijvende televisiekwaliteit is voor recreatieve en toeristische ondernemers een doorn in het oog. Zij kunnen hun tarieven richting de klant niet verhogen omdat zij deze voorzieningen niet in de gewenste kwaliteit kunnen leveren. Dit raakt hen direct in de eigen portemonnee.

**Gratis wifi
**De winkeliersvereniging Delfzijl benadrukte het grote belang van draadloos internet voor winkeliers. Een internetstoring is vergelijkbaar met een stroomstoring. Om die reden werken de winkeliers momenteel aan een plan om in Delfzijl een gratis stabiele wifi-verbinding te kunnen bieden.

**Geschrokken van de lage snelheden
**Wat opviel, was dat maar weinig aanwezigen van elkaar wisten hoe slecht de internetverbinding van de ander is. Zo had een winkelier in Delfzijl geen benul dat landbouwers in zijn omgeving zo’n slechte verbinding hadden terwijl zijn beeld juist was dat de landbouw met het jaar meer geavanceerd en digitaal werd. Hij zegt te zijn geschrokken van deze berichten.

**Investeren prima, maar wel toekomstbestendig
**Sommigen geven aan dat zij bereid zijn te investeren in de aanleg van een snellere verbinding, maar willen ook de garantie dat deze investering toekomstbestendig is. Een draadloze verbinding biedt op korte termijn weliswaar meer snelheid, maar op langere termijn is het minder aantrekkelijk. Bovendien is de potentiële snelheid van glasvezel onvergelijkbaar sneller. En draadloze oplossing moeten elke twee jaar worden opgewaardeerd.

appingedam delfzijl 2Krachten bundelen en doorpakken
Vanuit de zaal komt de waarschuwing dat als je nu nog langer wacht met het aanleggen van de nodige voorzieningen, het in de toekomst alleen maar duurder zal zijn om dit te realiseren. De krachten moeten daarom nú gebundeld worden zodat doorgepakt kan worden. Hoe dat moet, blijft onduidelijk vanwege de complexiteit van witte en grijze gebieden, de ruimte die daarbinnen is voor overheidsinvesteringen, het belang van vraagbundeling en wat je daar als inwoner zelf aan kan bijdragen.

**Beperkte zichtbaarheid in het buitengebied
**In de zaal heerst de indruk dat het traject nog sterker onder de aandacht kan en moet worden gebracht, vooral van de agrariërs in het buitengebied. Net als riool en internet, is het buitengebied ook slecht aangesloten op de regionale nieuwsvoorziening. Huis-aan-huis balden bereiken lang niet alle verafgelegen boerderijen. Het is daarom van belang om na te denken hoe het buitengebied het beste kan worden bereikt om daarbinnen de vitale samenwerkingsverbanden te identificeren en te faciliteren.

Het moge duidelijk zijn dat deze avond niet alle antwoorden bood, maar naar verwachting wel een kiem heeft geforceerd die leidt tot aanvullende acties voor de komende periode.