In het Trefcentrum Bedum verzamelden zich zo’n 30 mensen, jong en oud, en woonachtig binnen en buiten de bebouwde kom. De nood bleek vooral in het buitengebied hoog. Daar moet dan ook in eerste instantie de focus op liggen.

**Beknelling thuis
**In de kennismakingsronde kwamen herkenbare verhalen voorbij over instabiele verbindingen, lage snelheden, en de problemen die ontstaan als je als ondernemer wilt e-mailen terwijl de kinderen op de tablet zitten. ‘We zitten hier ook namens onze twee dochters’. Een andere deelnemer gaf aan voor het werk Youtube-filmpjes te maken, maar daar thuis niet mee uit de voeten kan. Voor haar is een flexibele combinatie van werk en privé verplichtingen onmogelijk.

Ondernemers zoeken eigen oplossing
De grootste problemen werden ervaren door mensen woonachtig in de buitengebieden. Dat werd heel tastbaar met het verhaal van een van de deelnemers die letterlijk aan het eind van de koperkabel van KPN woont. Haar snelheid was daar nog slechts ongeveer 1 Mbps. Andere ondernemers gaven aan dat zij lage internetsnelheden hadden op een nieuw aangelegd industrieterrein. Ook opvallend waren de verhalen van enkele ondernemers in het buitengebied die kozen voor een eigen oplossing. Duur, dat wel, maar pure noodzaak.

**Huis minder waard
**Een van de deelnemers gaf een te merken dat haar huis voor potentiële kopers minder interessant is omdat de internetverbinding traag is. Een duidelijke illustratie van het belang dat mensen tegenwoordig hechten aan de internetverbinding.

**Digitalisering niet te stoppen
**De ervaringen met traag internet stonden in schril contrast met de verwachtingen voor de toekomst. Allen zagen in dat de digitalisering snel gaat en niet is te stoppen. In alle sectoren is daarom steeds meer behoefte aan hogere internetsnelheden. Dat geldt niet alleen op het vlak van entertainment (muziek, film, gamen, etc.), maar zeker ook op het vlak van de zorg en de landbouw. Ook het onderwijs digitaliseert in rap tempo. Woon je in het buitengebied dan kun je eigenlijk niet mee met deze ontwikkelingen. Op termijn zet je je als inwoners of bedrijf daarmee op achterstand.

**Focus op buitengebied
**Veel aandacht ging ook uit naar de vraag hoe we met elkaar snel(ler) internet kunnen realiseren. De uitdaging is complex. Regelgeving zit nog in de weg en de aanleg in het buitengebied is relatief duur. Het is daarom van belang dat de uitdaging samen wordt opgepakt. Naast inzet vanuit de overheid zal ook initiatief van inwoners en bedrijven worden verwacht. Uiteindelijk moet de vraag van de inwoners en bedrijven komen. Burgemeester Henk Bakker benadrukte tot slot het belang om de focus te bewaken: eerst het buitengebied. En om snelheid te behouden ook vooral partijen betrekken met veel ervaring.