Het gemeentehuis van Eemsmond opende op donderdagavond haar deuren voor een de tweede bijeenkomst van Breedband Noord-Groningen. Een groot deel van 35 zeer betrokken inwoners benadrukte het belang om lokale initiatieven te ondersteunen.

Geen keuze
Vrijwel alle deelnemers waren woonachtig in het buitengebied. Internet bleek voor hen een absolute noodzaak. Het is ‘als kraanwater’: een basisvoorziening. “Een week zonder televisie kan nog wel, maar een dag zonder internet eigenlijk niet.” “Je hebt geen keus. Je moet mee. Men verwacht gewoon dat je een goede internetverbinding hebt. Als je kijkt wat je tegenwoordig allemaal digitaal moet doen,” gaf een deelnemer aan. Communiceren met UWV verloopt tegenwoordig volledig via internet. En betalen via internet is inmiddels de standaard.

Onderwijs en zorg
Een aantal jongeren in de zaal gaf aan studievakken als Robotica en Megatronics te volgen aan de RUG. Maar thuis zitten ze met zeer lage internetverbindingen: 0,4 Mbps download, 0,06 Mbps upload. Samenwerken met andere studenten via Dropbox is voor hen onmogelijk. Netflix? Vergeet het maar. Er ontstond ook een discussie over breedband en de zorg. De deelnemers gaven aan dat ze verwachten dat over 15 jaar een groot deel van de zorg online wordt geboden. Zonder breedband wordt zorg dus steeds lastiger bereikbaar. Daarbij ontstond een discussie over wie dan verantwoordelijk is voor de aanleg van breedband. Zorgafnemers zelf? Zorgaanbieders? De overheid?

Op korte termijn meer snelheid
Wat opviel was dat veel deelnemers in de zaal liever morgen al een (iets) snellere internetverbinding willen hebben dan dat ze nog twee jaar wachten op de snelste glasvezeloplossing. Daarbij ging de aandacht uit naar bijvoorbeeld draadloze oplossingen die tegen geringe kosten nu al veel sneller internet kan bieden. Praten over lange termijn oplossingen is prima en belangrijk, maar voor velen is een korte termijn verbetering nóg belangrijker.

Ondersteuning
Het krijgen van ondersteuning van lokale initiatieven bleek zeer gewenst want de uitdaging is complex en ook qua tijdsinvestering nauwelijks te verwachten op basis van vrijwilligheid. Hoe ga ik mijn buren mobiliseren? Hoe leg ik hen eenvoudig uit dat breedband zo belangrijk is en wat de voor- en nadelen van de verschillende technieken zijn? Hoe bepaal ik de beste technische oplossing en het beste organisatiemodel? De suggestie werd gewekt om na de serie bijeenkomsten daar veel meer voorlichting over te geven, bijvoorbeeld een masterclass specifiek gericht op de inwoners die snel stappen willen zetten, om ze heel concreet op weg te helpen. Ook zou een overzicht van alle lokale initiatieven en initiatiefnemers in Noord-Groningen al een goede eerste stap zijn. Laat zien wat er nu al is.

Lokaal initiatief belangrijk
Marijke van Beek onderstreepte het belang van de lokale initiatieven. Zonder hen wordt de realisatie van breedband een stuk lastiger. Deze moeten bij elkaar worden gebracht en worden ondersteund met kennis en netwerken. Dan kunnen ze groeien. Maar ze riep ook op om vooral te laten horen wat de ervaringen en wensen zijn. Mensen die lokaal een inventarisatie hebben gemaakt (hoe eenvoudig ook): deel die resultaten, via de mail, het forum, Twitter of Facebook. En meld u aan via de website. Alle signalen worden meegenomen.

Foto: Marijke van Beek