Op maandagavond 30 maart kwamen bijna 50 mensen naar Leens om in gesprek te raken over breedband. De deelnemers waren eensgezind over de noodzaak. Internet is een basisvoorziening. Tijdens de avond zag een eerste lokale werkgroep het licht.

Wethouder Van Gelder leidde de avond in. Hij verwees naar de kleine bedrijven aan huis waar er in de gemeente relatief veel van zijn. Krimp vergroot het aanbod van panden waar deze ‘cottage industries’ zich kunnen vestigen. Voorwaarde is vaak wel een snelle internetverbinding. Daar ligt een belangrijke meerwaarde.

**Zonder wifi geen klanten
**Geertje Karstens zette uiteen hoe belangrijk internet is voor haar gastenverblijf. Het eerste dat haar gasten vragen is of er wifi is. Zonder wifi komen ze niet. Als er veel gasten zijn, gaat de verbinding snel achteruit. Het vakantiepark Suyderoogh beschikt over een snelle internetverbinding. Voor de gasten een absolute basisvoorziening en daarom de forse investering meer dan waard.

**Belemmering door afwezigheid
**Iemand werkzaam in de media-sector gaf aan dat ze graag naar een mooie boerderij in het buitengebied zou verhuizen. Ze doet dat niet omdat haar bedrijf afhankelijk is van breedband. Een andere ondernemer zou graag een webshop starten om meer klanten te bedienen, maar dat is praktisch niet te onderhouden. En voor jongeren in de buitengebieden is het onmogelijk om het online schoolsysteem te gebruiken. Mooie tutorials op Youtube kunnen thuis niet worden bekeken, en op school vaak alleen in lage resoluties. Ook het onderhouden van sociale contacten via sociale media is lastig.

**de marne 3Vereist voor bijna alles
**Een snelle internetverbinding wordt ervaren als een vereiste voor bijna alles. Daarbij verwijzen de aanwezigen ook naar de overheid die steeds sterker inzet op online dienstverlening. Zoek je werk, heb je een zorgvraag, of moet je een aangifte doen? Alles gaat via internet. Ze verwacht dus dat je een goede verbinding hebt.

**Vaker achter de computer dan in de stal
**De bedrijfsvoering voor agrariërs is steeds meer gebaseerd op internettoepassingen. Grote hoeveelheden data moeten heen en weer worden gestuurd. Data over productie, camerabewaking, sensordata en op afstand kunnen bijsturen. Dat gaat allemaal via internet. ‘Ik zit meer achter de computer dan dat ik in de stallen of op het land ben.’

**Versnelling niet vanzelfsprekend
**Enkele aanwezigen kregen van KPN of Ziggo te horen dat de verbindingen voor huizen ver in het buitengebied niet meer worden opgewaardeerd. Voor hen is 4G vaak geen alternatief. De dekking is slecht of de kosten voor datagebruik zijn zeer hoog. En ondanks dat in vele straten een glasvezelkabel loopt, kun je daar niet even met een kroonsteentje een verbinding mee maken.

**Nieuwe lokale werkgroep
**De discussieavond bood geen oplossing, maar wel meer helderheid over het de urgentie om breedband in het buitengebied te realiseren. Die opgave is complex en vraagt zowel inzet van de overheid en inwoners. Maar er is hoop: als voldoende vraag kan worden gebundeld, kan er voor zowel korte termijn als lange termijn een oplossing komen voor het probleem van te traag internet. Kwartiermaker Breedband Jan Hut gaf bijvoorbeeld aan dat er ongeveer 30 mensen in een straal van 5 kolometer gevonden moeten worden om de aanleg van straalzenders interessant te maken, voor glasvezel geldt een hoger aantal benodigde deelnemers.

Al tijdens de avond meldde een eerste lokale werkgroep zich spontaan. De komende tijd wordt gekeken op welke manier dat soort lokale initiatieven verder kunnen worden ondersteund, bijvoorbeeld met een extra bijeenkomst en/of informatiemateriaal.