In het net gerenoveerde Dorpshuis De Pompel namen 60 mensen deel aan de bijeenkomst over breedband. Ze benadrukten de noodzaak en de verantwoordelijkheid van vooral de overheid om de aansluiting op korte termijn te realiseren. Kom met een concreet plan!

**Jongeren verstoppen het netwerk
**De noodzaak bleek o.a. uit het verhaal van Piet Swieter van Grunopark. Hij moet gebruik maken van 7/8 internetaansluitingen, en zelfs dan is het niet genoeg voor jongeren die zoveel foto’s en filmpjes willen delen. Het netwerk raakt snel verstopt. Mensen komen tegenwoordig niet als er geen internet is. En mobiel internet is geen alternatief. Ze zitten in een soort ‘Bermuda driehoek’.

**Onvoldoende snelheid voor boeren
**Alma den Hertog vroeg aandacht voor de resultaten van een enquête van LTO uit 2013. Daaruit bleek dat 80% vond dat de internetsnelheid niet voldoende is om te kunnen doen wat ze moeten doen. LTO ziet internet als een nutsvoorziening die de overheid samen met bedrijven en inwoners moeten realiseren.

**slochteren WP_20150324_001Veel voorbeelden van noodzaak
**Diverse voorbeelden vanuit de zaal onderstrepen de noodzaak van snel(ler) internet. Agrariërs die
hun digitale aangiftes ’s-nachts doen omdat overdag de snelheid onvoldoende is. Kinderen die thuis niet bij het digitale schoolsysteem van school kunnen of met hun vrienden contact kunnen onderhouden via sociale media. Kenniswerkers die niet vanuit huis kunnen werken zodra de kinderen hun tablets gebruiken. Buurtzorgmedewerkers die op locatie niet gebruik kunnen maken van hun online administratie. En websiteontwikkelaars die voor het uploaden van filmpjes naar YouTube een beroep moeten doen op de internetverbinding van de buurman.

**Tijd dringt
**Alle deelnemers zien in dat de tijd dringt. De digitalisering gaat heel hard en zonder snel internet raakt de regio verder op achterstand. Mensen trekken weg, ontstaat er leegstand, werkloosheid en verloedering. De mensen die achterblijven raken verder geïsoleerd doordat zij niet gebruik kunnen maken van voorzieningen omdat ze uit de dorpen zijn verdwenen en steeds meer online worden aangeboden. Dat zijn enorme kostenposten die waarschijnlijk niet in verhouding staan tot de investering om iedereen aan te sluiten.

**Overheid aan zet
**Een belangrijk punt in de discussie is wie verantwoordelijk is om snel(ler) internet aan te leggen. Verschillende deelnemers geven aan dat partijen als KPN en Ziggo zeggen dat het niet tot hun corebusiness hoort. Anderen benaderden de gemeente, maar zij verwees hen weer naar KPN en Ziggo. Alle aanwezigen zien internet als een nutsvoorziening en verwachten van de overheid dat ze het regelen, en wel op zo kort mogelijk termijn.

**Aan de slag
**De aanwezigen zien weinig meerwaarde in het inventariseren van de behoefte. Dat is voor hen namelijk volstrekt helder. Er moet gewoon geld voor worden vrijgemaakt. De indruk bestaat ook dat er meer dan voldoende geld beschikbaar is, bijvoorbeeld via dialoogtafel, economic board en de provincie. Daarbij worden ook allerlei ideeën ingebracht waarmee kan worden bespaard op de kosten voor aanleg, bijvoorbeeld zelf geulen graven tot aan het huis, of direct kabels leggen als wegen toch al open liggen. Als het geld beschikbaar is, gaan partijen KPN en Ziggo echt wel iedereen in het buitengebied aansluiten. Zo simpel is het.

**Kom met concreet plan
**De zaal geeft tot slot het project nog enkele adviezen mee. De belangrijkste is dat er een veel concreter plan voor de aanleg moet komen en op hoger politiek niveau belegd (provinciaal). Met budget, tijdlijn en technische keuzes (bij voorkeur duurzame glasvezel). Ook vragen de deelnemers meer duidelijkheid wie per gemeente op dit onderwerp aanspreekbaar is. Wie trekken het? Bij wie kan ik terecht?