In het gemeentehuis van Loppersum raakten zo’n 25 mensen in gesprek over breedband. Veel herkenbaarheid van de achterblijvende snelheid op het platteland. Draadloos internet lijkt voor sommige situaties een heel praktische oplossing.

Achterblijven en geïsoleerd
Een van de panelleden is veeteler en woont in Oosterwijtwerd, aan het einde van de koperdraad van KPN. De verbinding was daar zo slecht dat hij noodgedwongen achterblijft bij het benutten van de online mogelijkheden van de moderne techniek in de veehouderij. Zijn kinderen konden thuis nauwelijks gebruik maken van het administratiesysteem van school. En contact onderhouden met vrienden via sociale media was ook erg lastig. Je voelt je steeds meer geïsoleerd. Met een aantal buren heeft hij inmiddels geïnvesteerd in een draadloze oplossing.

Snelheid blijft achter bij beloftes
Een ander panellid in Zeerijp heeft een graanbedrijf en zit in een vergelijkbare positie. De internetverbinding is traag en valt regelmatig weg. De beloofde snelheid is 8Mbps download maar blijft in de praktijk steken op 2,6 Mbps download en 0,5 upload. Het openen van een website duurt een paar seconden. Een verbinding via Skype hapert altijd zelfs in een klein scherm. Hij zou graag de weegbrug op afstand kunnen uitlezen en storingen verhelpen. Daar is een stabiele en snellere verbinding voor nodig.

loppersum3Karrespoor met filevorming
In de discussie met de zaal ontstaat het beeld van een vierbaansweg. Dat zou het moeten zijn. In de dorpen is die snelweg al redelijk aangelegd, maar in de buitengebieden is het vaak nog een verouderd karrespoor met dagelijkse filevorming. De discussie benadrukt hoe de snelheid van de internetverbinding achterblijft bij de behoefte.

Gewoon een nutsvoorziening
Sneller internet wordt ook duidelijk aangemerkt als pure noodzaak. Zonder internet kan de regio zich niet optimaal ontwikkelen. Naast een noodzaak zien velen het daarom gewoon als een nutsvoorziening. Verschillende deelnemers vinden het erg onwenselijk dat internet nog geen nutsvoorziening is, net als water en elektriciteit. De aanleg is in handen van marktpartijen die zelf geen stappen zetten omdat het gebied niet rendabel is. De overheid zou gewoon moeten kunnen investeren in de aanleg, net als destijds mogelijk was voor kabel (coax).

Draadloos als alternatief
De nodige aandacht ging vervolgens uit naar draadloze oplossingen. Bijvoorbeeld de straalverbinding in Den Horn die op dit moment 80% van de inwoners 8mpbs garandeert. Bovendien draait het project op vrijwilligers. Wanneer de investering in de bouw van de noodzakelijke mast is afbetaald, gaat de verbinding naar verwachting naar 10mpbs voor € 19,95. Ook de 4G pilot in Loppersum biedt mooie resultaten, maar de abonnementsvorm (databundel) is nog een onderwerp van discussie.

Samenwerken op grootste schaal
De aanwezigen geven aan dat ze veel meerwaarde zien om samen op te trekken. Je kunt dan meer bereiken dan als individu. Meer snelheid voor minder geld. Het oprichten van kleinere lokale coöperaties is zeker een optie om lokaal de handen ineen te slaan op zoek naar een oplossing op maat. Maar versnippering dreigt. Goed samenwerken in het grootste verband (nationaal) lijkt het grootste voordeel op te leveren.