In Ten Boer verzamelden zich zo’n 20 inwoners en ondernemers om te praten over breedband op het platteland. We moeten voorbij het korte termijn eigenbelang gaan denken: van ‘mijn’ internet naar ‘ons’ internet. Maar hoe krijg je je buren mee?

**Beleving van internetsnelheid verschilt
**Internetsnelheid bleek iets abstracts. Slechts enkele wisten de eigen snelheid, en goed vergelijkingsmateriaal is er vaak niet. Een ondernemer gaf aan dat hij ‘slechts’ 1,6 Mpbs had en ook 18 keer per dag een volledige stilval van het internet. Als bedrijf is daar niet mee te werken. En als particulier Uitzending Gemist kijken met vele onderbrekingen is niet prettig. Anderen ervaren de lage snelheid heel anders: een afgedwongen manier om te onthaasten. Of berustend: het is niet anders.

**Van levensbelang
**Snel internet werd gezien als ‘van levensbelang’ voor de regio. Nieuwe bedrijven die leegstaande panden willen herbestemmen, zouden de stap niet zetten als de internetverbinding niet goed is. En ook particulieren zouden eerder kiezen voor een woonplek waar wel goed internet is. Tot slot werd ook het belang van snel internet voor het behoud van voorzieningen in het buitengebied op langere termijn benadrukt.

**Hoge nood bij agrariërs
**Eensgezind waren de aanwezigen over de hoge nood onder agrariërs. Een modern boerenbedrijf is steeds digitaler. Ze zijn gebonden aan het land en moeten het doen met de vaak trage internetsnelheid die er is. Een van de ondernemers gaf aan zich de koning te rijk te voelen met een snelheid van 5 Mpps. Velen zitten dan ook ‘vast’, bedenken zelf creatieve oplossingen of doen forse investeringen om een kleine snelheidsverbetering te realiseren voor zichzelf.

**Samenwerken cruciaal
**Veel aandacht ging uit naar de noodzaak om samen te werken. Maar hoe mobiliseer je je buren? Hoe overtuig je hen dat het gaat om ‘ons’ internet en niet over ‘mijn’ internet, zoals wethouder Annie Postma aangaf. Van belang is dat je een goed verhaal hebt, zeker voor de groep die (nog) geen problemen ervaart. Met hen moet je het gesprek aangaan over de voordelen en vooral de concrete toepassingen in de zorg en het onderwijs. En wat betekent het voor de landbouw en ondernemen? Het vraagt ook meer duidelijkheid over de kosten.

**Lokaal verder
**Verschillende deelnemers gaven aan best bereid te zijn om lokaal stappen te zetten. Daarbij vroegen ze naar de ondersteuning vanuit het project. Naar verwachting volgen na de gemeentelijke bijeenkomsten andere bijeenkomsten voor lokale initiatiefnemers. Daarin krijgen ze verdiepende kennis over de uitdaging waar we voor staan en de manier waarop ze lokaal stappen kunnen zetten.