In de Blauwe Schuit in Winsum verzamelden zich ongeveer 40 mensen voor de eerste van negen discussieavonden over breedband. Het werd een levendige avond met discussies over nut en noodzaak, technologische oplossingen, kosten, wie waarvoor verantwoordelijk is, en hoe je als inwoners zelf een bijdrage kan en moet leveren.

Vooral probleem met upload
Een deel van de aanwezigen was woonachtig in het buitengebied waar de internetverbinding zeer traag is, soms tot wel 0,67 Mbps. Een ander deel woonde in een van de woonkernen met juist heel snelle verbindingen. Over het algemeen bleek vooral de uploadsnelheid een probleem, zeker wanneer zij grote hoeveelheden data voor werk of privé moeten uploaden. De aanwezige akkerbouwers, melkveehouders, winkeliers, docenten, fotografen, maar ook mensen die internet vooral privé gebruiken, hadden daarbij uiteenlopende voorbeelden. Werken vanuit huis bleek voor sommigen onmogelijk. Boeren gaven aan dat zij hun vee soms niet goed in de gaten konden houden (wat tegenwoordig gedeeltelijk met een smartphone gebeurt). ZZP’ers die overal online willen werken, kunnen dat vaak niet. En probeer maar niet te bellen of een factuur te betalen terwijl je dochter Netflix kijkt.

Je wilt wel, maar je kunt niet
Tijdens de avond gaven Sonja Hofstee (actief betrokken bij Stichting Behoud Kleine Scholen, en werkzaam als zelfstandig coach), Peter Brouwer (Bewindvoerdersgroep Noord-Nederland), Joop Veldhuis (Sporthuis Winsum) en Rinus Michels (burgemeester Winsum) een toelichting op hun ervaringen en verwachtingen ten aanzien van sneller internet. Voor hen is internet echt een noodzaak. Je moet meegaan met de ontwikkelingen die er zijn, zowel als bedrijf en als privé-gebruiker. Het is frustrerend om te weten dat bepaalde diensten bestaan, maar je ze niet kunt gebruiken door een slechte internetverbinding. Je wilt wel, maar je kunt niet.

Liever vandaag dan morgen
In de discussie die daarop volgde, viel op dat sneller internet ‘liever vandaag dan morgen’ beschikbaar moet zijn. De groep was heel sterk overtuigd van de noodzaak. Gewoon aanleggen dus. Daarnaast bestond het beeld dat snel internet een nutsvoorziening is (als kraanwater) en de aanleg daarvan toch vooral een taak van de overheid is.

**Draadloos is een ‘doekje voor het bloeden’
**De technische kennis bij de aanwezigen blijkt hoog en de voorkeur gaat uit naar het snelste dat er te krijgen is: glasvezel. Er is weinig interesse in draadloze alternatieven als 4G dat door een van de deelnemers werd omschreven als een ‘doekje voor het bloeden’.  Voor nu misschien voldoende, maar over een paar jaar al niet meer.

Lange adem, iedereen is nodig
De burgemeester zette de complexiteit van de aanleg uiteen, met vele betrokkenen en belangen en ook beperkingen door regelgeving. Het is een kwestie van de lange adem. Hij benadrukte dat inwoners en bedrijven zelf ook heel hard nodig zijn om de aansluiting mogelijk te maken. In de zaal bleek veel interesse en behoefte aan heel concrete ondersteuning om de vraagbundeling op lokaal niveau te organiseren.

Naar verwachting levert de avond vervolgafspraken met enkele deelnemers op om te kijken hoe zij op lokaal niveau stappen kunnen zetten om de vraag naar breedband te bundelen.