De provincie Fryslân wil met een (achtergestelde) lening aan een marktpartij verder met de aanleg van glasvezel. Marktpartijen kunnen zich hiervoor inschrijven via een tender. Met deze aanpak lijken de Friezen definitief te kiezen voor een aanpak die overeenkomsten heeft met de aanpak die Groningen hanteert via de Regeling Snel Internet Groningen. Eerder was de provincie in gesprek met Kabelnoord over een provinciale aandelenparticipatie. Maar daarbij bleek dat risico’s op het gebied van aanbestedingsrecht en staatssteun niet uit te sluiten zijn. De provincie heeft daarom deze gesprekken beëindigd en eerder uitgewerkte alternatieven opnieuw bekeken.

Gedeputeerde Poepjes: “Wij kunnen alleen verder met de aanleg van glasvezel, als de aanpak juridisch volledig waterdicht is. De nadere uitwerking van een provinciale aandelenparticipatie in een bestaand netwerkbedrijf is complex. Voor de zomer heb ik opdracht gegeven extra juridische controles te doen om zeker te stellen dat deze aanpak gerechtelijk stand zou houden. Dat bleek niet zeker het geval. Het is daarom een bewuste keuze om het traject met Kabelnoord te beëindigen. Dit is in goed gezamenlijk overleg gegaan. Wij bedanken Kabelnoord voor de constructieve opstelling in dit proces.”

Nieuwe aanpak

Met de nieuwe aanpak stelt de provincie een marktconforme lening beschikbaar en zet deze via een tender in de markt. Uit het onderzoek bleek dat deze methode wel praktisch en juridisch mogelijk is. De provincie kiest bewust voor deze aanpak. Poepjes: “Hiermee is een snelle start van de aanleg mogelijk. We hoeven ook geen complexe en tijdrovende aanbestedingsprocedures te doorlopen. Bovenal sluit deze aanpak aan bij de behoefte vanuit de markt. Sinds wij nader onderzoek doen, is er ook beweging gekomen in de markt. Marktpartijen hebben zich bij ons gemeld. Zij geven aan met deze constructie voor glasvezel in de witte gebieden te kunnen zorgen. Dat geeft ons vertrouwen in een gewenst eindresultaat. Bovendien kent deze aanpak minder financiële risico’s.”

Alternatieven

De provincie onderzocht diverse alternatieven. Het aangaan van een publiek-private samenwerking en de oprichting van een eigen netwerkbedrijf kwamen hierbij aan de orde. Daarnaast keek de provincie naar een marktconforme lening met een aanbesteding. Ook nam de provincie het openstellen of aanpassen van het Breedbandfonds mee in de afweging.

Vervolg

Begin 2017 komt er een definitief voorstel voor de nieuwe aanpak in Provinciale Staten. In mei kan de tender open worden gesteld. Vervolgens selecteert de provincie een marktpartij. De verwachting is dat deze partij in het najaar van 2017 kan starten met de aanleg van glasvezel.

Bron: provincie Friesland