Na veel overleg en onderzoek, mag Snel Internet Groningen een deel van de Bennietgrijs-adressen aansluiten. Dat is heel goed nieuws voor de bewoners van deze adressen. Zij krijgen van Breedband Noord-Groningen binnenkort een e-mail met informatie over hoe zij een aansluiting bij Snel Internet Groningen aan kunnen gaan vragen. Voor andere bewoners is er geen goed nieuws, want zij mogen niet aangesloten worden.

Gedeeltelijk succes

Er zijn nu ongeveer 200 adressen waarbij uit onze metingen is gebleken dat de internetsnelheid er lager is dan 30 mbit/s. Wij zijn blij te kunnen mededelen dat van deze eerste groep doorgemeten adressen een deel alsnog aangesloten mag worden door Snel Internet Groningen als bewoners daarvoor kiezen.

Voor bewoners van de resterende gemeten adressen in deze groep is er minder goed nieuws. Deze mogen niet aangesloten worden door Snel Internet Groningen. Wij gaan de bewoners van deze adressen helpen om alsnog een aansluiting te krijgen bij de marktpartijen van minimaal 30 mbit/s.

Wat betekent dit voor mijn adres?

Bewoners van de goedgekeurde adressen krijgen van ons een e-mail met daarin de informatie die men nodig heeft om zich alsnog bij Snel Internet Groningen aan te melden.

Met bewoners van de resterende adressen nemen wij binnenkort ook contact op om hen te adviseren over de mogelijkheden die zij nog hebben.

Geen e-mail ontvangen

Heeft u in november nog niets van ons gehoord, terwijl de monteur bij u wel een te lage internetsnelheid heeft gemeten? Check dan eerst uw spambox. Mogelijk is onze e-mail daarin beland. Zit de e-mail niet in uw spambox, stuur dan een e-mail naar [email protected] en wij kijken het voor u na.

Nog geen contact gehad

Heeft u uw adres aangemeld bij ons meldpunt, maar nog niets gehoord? Dat is mogelijk. Wij hebben nog niet met iedereen contact op kunnen nemen en vragen daarvoor nog even uw geduld. Uiteindelijk zal onze telecom specialist ook contact met u opnemen.

Meldpunt gesloten

Omdat de vraagbundeling in de laatste gemeente in het werkgebied van Breedband Noord-Groningen inmiddels alweer een tijd achter de rug is, hebben wij besloten om het meldpunt te sluiten. Bent u een bewoner van deze gemeenten, dan kunt u zich niet meer aanmelden.

Adressen buiten het werkgebied van Breedband Noord-Groningen

Woont u niet in de gemeente Het Hogeland, Loppersum, Appingedam en Delfzijl of in de voormalige gemeente Ten Boer of Slochteren, dan valt uw adres buiten ons werkgebied. Breedband Noord-Groningen heeft helaas niet de ruimte en de middelen om ook deze adressen door te meten.

Hoe zat het ook alweer?

Verschillende overheden betalen voor een deel mee aan de aanleg van snel internet in de buitengebieden van onze provincie. Dat betekent dat het project zich moet houden aan de regels voor staatssteun. Een van de regels is dat Snel Internet Groningen alleen adressen mag aansluiten waar nog geen snel internet beschikbaar is én waarvan marktpartijen hebben aangegeven dat zij dit ook niet binnen drie jaren gaan aanleggen. Dit zijn de zogenaamde witte adressen. De grens voor snel internet ligt op 30 mbit/s.

De lijst van witte adressen is door de provincie in overleg met de marktpartijen opgesteld. Bij de start van de vraagbundeling (de inventarisatie van abonnees) in Noord-Groningen, werd al snel duidelijk dat sommige adressen onterecht niet op die lijst stonden. Daarom heeft Breedband Noord-Groningen een meldpunt ingesteld, waar bewoners van dergelijke adressen zich konden melden. Als na een korte inventarisatie blijkt dat een adres inderdaad mogelijk onterecht grijs is, gaat een monteur van Breedband Noord-Groningen de internetsnelheid op locatie meten.

Om een oplossing te zoeken voor deze adressen, hebben we het afgelopen jaar vele gesprekken gevoerd met alle partijen en (juridisch) onderzoek laten doen. De regels voor staatssteun zijn complex, maar voor de eerste groep doorgemeten adressen hebben wij nu een goedkeuring gekregen van alle betrokken partijen.

Breedband Noord-Groningen

Breedband Noord-Groningen is een samenwerkingsverband van de gemeenten Het Hogeland, Loppersum, Appingedam en Delfzijl en de voormalige gemeenten Ten Boer en Slochteren. Breedband Noord-Groningen is in het leven geroepen om de aanleg van snel internet in het buitengebied van de deelnemende gemeenten te helpen realiseren.