In een aantal gemeenten worden op dit moment graafwerkzaamheden uitgevoerd. Bij burgers kan daardoor de vraag ontstaan, waarom er dan niet direct een kabel kan worden gelegd voor snel internet.

In de praktijk ligt dit toch wel wat ingewikkelder. De Regeling Snel Internet Groningen was voor aanbieders opengesteld tot 21 december. Hier hebben zeven partijen op ingeschreven voor de aansluiting van delen of de gehele provincie Groningen. De inschrijvingen komen van diverse bedrijven en bewonerscoöperaties. Na deze voorlopige inschrijving vindt de noodzakelijke marktconsultatie plaats bij alle marktpartijen. Na afronding daarvan kunnen de adressen die vallen onder het witte buitengebied op een rij worden gezet. Daarna wordt de definitieve inschrijving opengesteld. De verwachting is dat tegen de zomer de procedure is afgerond. Deze procedure komt voort uit de Europese en nationale telecomwetgeving.

Het is daarom nu nog niet bekend welke partij de infrastructuur daadwerkelijk gaat aanleggen en voor welke techniek in welk gebied gekozen gaat worden. Na gunning aan de “beste” aanbieder moet er een definitieve netwerkarchitectuur en bijbehorende infrastructuur ontworpen worden. Pas op dat moment is bekend waar de noodzakelijke kabels komen te lopen.

Dus het is niet mogelijk om hierop vooruit te lopen en alvast de openliggende sleuven te benutten voor snel internet. Daar komt nog bij dat niet duidelijk is wie hiervan de kosten zou moeten dragen, want het subsidiebedrag van 40 miljoen euro is niet beschikbaar voor gemeenten, maar is het bedrag dat beschikbaar gesteld wordt aan de aanleggende partij(en).