Uit een inventarisatieonderzoek en de reacties van bewoners en bedrijven blijkt de behoefte aan breedband internet in het buitengebied van negen Noord-Groningse gemeenten steeds duidelijker. De inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van het project Breedband Noord-Groningen, waarin de negen gemeenten in het aardbevingsgebied intensief samenwerken. Ruim 1400 bewoners in het buitengebied (25 % van het totaal) hebben de moeite genomen om op internet een vragenlijst in te vullen. Van de groep die gereageerd heeft, staat 97 % positief tegenover de komst van snel internet. De resultaten vormen een basis om te bepalen waar als eerste met de aanleg kan worden begonnen. Uiteindelijk is het de bedoeling om alle inwoners en bedrijven in het buitengebied te voorzien van deze cruciale infrastructuur.

De vraaginventarisatie geeft een goed beeld van de noodzaak voor het aanleggen van breedband internet in het gebied. Naast het feit dat vrijwel alle respondenten aangeven interesse te hebben in snel internet, is bijna 40% heel ontevreden over de huidige internetverbinding. Maar liefst 85% geeft aan problemen te ervaren, waarvan 60% dagelijks.

De Economic Board en de Dialoogtafel Groningen hebben beide 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanleg van breedband internet in het buitengebied van Noord-Groningen. Zij willen hiermee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het door aardbevingen getroffen gebied. In totaal is een bedrag nodig van 16 miljoen euro voor het aardbevingsgebied. Op dit moment berekent de Economic Board bovendien de noodzakelijke investeringen voor de aanleg van breedband in het buitengebied van de gehele provincie.

Vanwege deze bredere aanpak, neemt de provincie Groningen samen met de Economic Board de trekkersrol over van de gemeenten die samenwerken in het project Breedband Noord-Groningen.

Voorzitter van de Stuurgroep, burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond, vindt die samenwerking een goed teken: “Nu de Economic Board en de Provincie dit project samen gaan trekken, kan er hopelijk tempo worden gemaakt, zodat ook Noord-Groningen binnenkort optimaal van internet gebruik kan maken. Want dat is voortdurend ons doel geweest: snel internet in het buitengebied van onze gemeenten. Daarmee is de rol van onze stuurgroep voorlopig ten einde, maar ik geef het stokje graag en hoopvol door aan de Economic Board en de Provincie!”.

De vraaginventarisatie vormt de voorlopige afsluiting van het project Breedband Noord-Groningen. Het project richtte zich op het grote sociale en economische belang van breedband internet voor de hele regio. Naast het genoemde inventarisatieonderzoek zijn er in het begin van dit jaar acht gemeentelijke bijeenkomsten georganiseerd en konden inwoners via de website en sociale media hun mening geven.

De resultaten van het onderzoek vormen een basis om te bepalen waar als eerste met de aanleg kan worden begonnen. De verwachting is dat in 2016 de schop de grond in kan. De gemeenten in het aardbevingsgebied komen dan als eerste aan bod.

**Download het rapport:
**20150907 rapport online enquete vraaginventarisatie BBNG – online versie