Velen van ons moeten nu online werken, leren of studeren. Helaas is er geen snelle oplossing beschikbaar voor adressen die nog niet aangesloten zijn door Snel Internet Groningen. We hebben wel een aantal tips voor u verzameld.

Veel inwoners in het buitengebied van de Noord-Groninger gemeenten hebben zich aangemeld voor een internetverbinding via Snel Internet Groningen. Voor een groot deel ervan is die aansluiting er nog niet. De nood is door de coronacrisis nog hoger geworden. Veel mensen werken thuis of hebben schoolgaande kinderen. Vooral als kinderen online of via een videoverbinding proefwerken of tentamens moeten maken, kan een slechte verbinding erg frustrerend zijn.

Tips

Wat kunt u dan het beste doen? We hebben een aantal tips voor u verzameld:

  1. Hoe meer apparaten gebruik maken van uw internetverbinding, hoe trager deze wordt. Sluit daarom zoveel mogelijk van deze apparaten af van het internet.
  2. Sluit de laptop of computer waarmee u online wilt werken met een kabel aan op uw modem. Zo maakt u optimaal gebruik van de beschikbare bandbreedte.
  3. Heeft u thuis een goede 4G-ontvangst? Dan kunt u van uw smartphone ook een hotspot maken. Hoe u dat doet, kunt u lezen op de website van veiliginternetten.nl. Let daarbij wel op het dataverbruik. Als u op uw computer bijvoorbeeld online televisie kijkt via de internetverbinding van uw smartphone, verbruikt u veel MB's. Afhankelijk van uw abonnement, kunnen hieraan hoge kosten verbonden zijn. Beveilig uw hotspot ook altijd met een wachtwoord.
  4. Als het thuis niet lukt om een goede internetverbinding te krijgen, zoek dan een andere locatie. Dat kan bijvoorbeeld bij familie of vrienden zijn die wel een goede internetverbinding hebben. Houd daarbij wel rekening met de veiligheidsvoorschriften in verband met het coronavirus. U kunt ook informeren bij hotels in uw omgeving of zij kamers met wifi verhuren voor dit doel.
  5. Zijn er ook geen alternatieve locaties waar u of uw gezinsleden kunnen werken of leren? Neem dan contact op met de werkgever of onderwijsinstellingen. Mogelijk bieden zij een alternatief.

Slechte-verbinding-small-1