Vanaf 1 januari 2018 moeten internetproviders bij nieuwe contracten precies omschrijven welke internetsnelheden consumenten mogen verwachten van de internetdienst die ze afnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaald.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een beleidsregel opgesteld over internetsnelheden. In die beleidsregel geeft de ACM invulling aan de verschillende internetsnelheden die internetaanbieders volgens de netneutraliteitsverordening bekend moeten maken. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2018 voor nieuwe contracten en per 1 maart 2018 voor bestaande contracten van zowel consumenten als zakelijke eindgebruikers.

Verschillende internetsnelheden

Internetaanbieders moeten in al hun contracten de volgende snelheden noemen:

  • de minimale download- en uploadsnelheid op vaste netwerken,
  • de normaliter beschikbare download- en uploadsnelheid op vaste netwerken,
  • de maximale download- en uploadsnelheid op vaste netwerken, en
  • de geraamde maximale download- en uploadsnelheid op mobiele netwerken.

Internetsnelheden in advertenties

Internetaanbieders van zowel vaste als mobiele netwerken mogen niet adverteren met een snelheid die ligt boven de maximumsnelheid die binnen het netwerk haalbaar is.