Een Belgisch rapport stelt dat investeringen in breedband de economie doet groeien. Volgens het rapport levert elke euro investering in snel internet 3 euro op voor het Bruto Binnenlands Product.

De verhoging van breedband capaciteit zorgt volgens het rapport voor tijd- en productiviteitswinst, opkomst nieuwe diensten, nieuwe banen, milieuwinst, welzijn en één uur meer vrije tijd per persoon per jaar.

Deze studie beschrijft de de cruciale rol van telecomaanbieders voor allerlei digitale spelers, evenals voor de totale economie. De studie vraagt om een “Digitale
New Deal” met een heldere visie op langere termijn en sterkere rol van Europa.

belgische telecomsector rapport meerwaarde

belgische telecomsector rapport meerwaarde2

Het volledige rapport is hier te downloaden.