In een brief aan de tweede kamer heeft minister Kamp aangegeven dat hij de grens voor het aanwenden van publieke financiering wil verhogen van 30 Mbps naar 100 Mbps. De minister geeft aan dat hij deze grens wil gaan hanteren in de nieuwe koepelregeling voor publieke financiering door decentrale overheden voor snel internet. De contouren van deze regeling liggen nu ter consultatie bij telecombedrijven en overheden. Ook is het staatssteuntraject met de Europese Commissie gestart. Wanneer de Koepelregeling ingaat, is nog niet duidelijk.

Belangrijke grens

De huidige grens van 30 Mbps betekent dat op adressen waar al een internetverbinding van minimaal 30 Mbps beschikbaar is, of waar telecombedrijven aangegeven hebben hiervoor binnen drie jaar te gaan zorgen, er geen publieke gelden mogen worden ingezet voor het realiseren van snel internet. De minister wil deze grens nu, in verband met de toenemende behoefte aan breedband internet, verhogen naar 100 Mbps.

De kamerbrief kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid.