ondernemers_940pxSteeds meer ondernemers willen onafhankelijk van plaats en tijd  werken, bestanden delen en overleg voeren met medewerkers, opdrachtgevers of afnemers. Ook bieden zij steeds vaker hun producten aan via eigen webshops.

Het midden- en kleinbedrijf is vaak de voornaamste economische kracht van het landelijke gebied. Zo leveren de toeristische sector, galeries, zzp-ers, cottage industries naast de agrarische sector alle hun bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio.

Ondernemers zijn meer en meer afhankelijk geworden van snelle verbindingen met een hoge capaciteit. Het werken in de cloud (voor backup, beheer, software e.d.) vraagt hogere bandbreedtes. Niet overal is deze snelle verbinding echter aanwezig. Dat geldt voor bedrijven gevestigd op bedrijventerreinen, maar nog meer voor ondernemers verspreid in het buitengebied.

Om deze bedrijvigheid voor de regio te behouden is een snelle internetverbinding een belangrijke vereiste. Daarnaast biedt een snelle internetverbinding mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten waardoor nieuwe bedrijvigheid kan worden aangetrokken.

De cottage industries (kleinschalige creatieve of kennisbedrijven gevestigd in het landelijk gebied maar sterk verbonden met de ‘globaliserende wereld’) leveren zeer verschillende producten en diensten maar hebben alle een goede internetverbinding nodig. Denk aan een zelfstandige consultant die vanuit huis werkt, aan de pottenbakkerij die internet moet kunnen gebruiken om producten aan te bieden, de architect die met omvangrijke 3D modellen werkt of aan de fotograaf die grote hoeveelheden foto’s moet kunnen delen.

Foto: Landjuweel