Foto: Groninger DorpenBent u docent of heeft u zelf schoolgaande kinderen? Dan wilt u dat de school gebruik kan maken van de beste lesmethoden. Steeds vaker zijn dat online lesmethoden. Een snelle internetvoorziening is voor het onderwijs een basisvoorziening.

Steeds meer basisscholen lopen aan tegen de beperkingen van de internetverbinding van de leerlingen in het buitengebied. Want het gebruik van online lesmethoden groeit.

Binnen het voortgezet onderwijs vervangen laptop, tablet en vaste PC steeds vaker de papieren schoolboeken en schriften. Leerlingen zijn een groot deel van hun tijd online, zowel tijdens als buiten de lesuren. De internetverbindingen van de scholen zelf vormen meestal geen probleem. Echter, wanneer de leerling of de docent thuis verder wil werken, is de internetverbinding vaak een beperkende factor.

Ook in het volwassen onderwijs zorgt het ‘leren op afstand’ voor een sterk stijgende vraag naar snelle internetverbindingen. Met name aanbieders van opleidingen/cursussen als NTI, NCOI en LOI maken daar veelvuldig gebruik van. Inmiddels is duidelijk dat ook vele MBO’s, HBO’s en Universiteiten het ‘leren op afstand’ opnemen in het reguliere onderwijs. Digitale leeromgevingen zijn hier een bekend voorbeeld van, waar bijvoorbeeld presentaties uit colleges of video-opnames van de colleges te downloaden zijn.

Foto: Groninger Dorpen