Verschillende initiatieven en stichtingen in Groningen hebben tot doel om lokaal een glasvezelnetwerk te realiseren. Meerdere daarvan hebben de handen nu ineengeslagen. Samen hebben zij de Stichting Glasvezel Groningen opgericht. Deze stichting gaat zich inzetten om woningen en bedrijven in het Groningse buitengebied te voorzien van sneller internet. De stichting gaat de initiatieven in de provincie daarvoor ondersteunen.Volgens de initiatiefnemer hebben ondernemers en boeren, maar ook voor zorgbehoevenden en scholieren een goede internetverbinding nodig. Ook is het onmisbaar voor het aantrekken van nieuwe inwoners en bedrijven naar het gebied. Het aanleggen van een aftakking naar bijvoorbeeld een afgelegen boerderij kan nu wel zo’n 8000 euro kosten.

De lokale stichtingen worden nu al gesteund door de gemeenten, die hun inwoners eerder opriepen zelf met initiatieven te komen. Begin volgend jaar overlegt de koepel met de provincie, de Economic Board en de Wereldbank om te komen tot een bundeling van de krachten en het delen van de opgedane kennis.