Leefbaarheid

Noord-Groningen is een levendige en veelzijdige regio. Er zijn veel mooie, krachtige en vernieuwende initiatieven. Initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in uiteenlopende sectoren, zoals landbouw, visserij, het onderwijs, de zorg, cultuur, sport, enzovoort.

Maar er zijn ook zorgen. Zorgen over de leefbaarheid van de regio. Zorgen over de bereikbaarheid van voorzieningen, de sociale samenhang in de dorpen. En zorgen over de mogelijkheden om te ondernemen en werk te vinden. Zorgen die sterk samenhangen met groeiende onzekerheid door aardbevingen, krimp en het behoud van de eigen baan.

Snel internet

Snel internet biedt interessante mogelijkheden om de leefbaarheid voor inwoners en ondernemers te versterken (zie de pagina ‘Wat heeft u hieraan?’). Nog niet iedereen is zich daarvan bewust of denkt daarover na.

Witte, grijze en zwarte gebieden

In Nederland is de aanleg en het beheer van breedband aan de markt overgelaten. Dit leidde ertoe dat in gebieden met weinig inwoners de aanleg achterbleef. In gebieden waar geen breedbandinfrastructuur (‘Next Generation Access’ netwerk) aanwezig is of waar binnen drie jaar geen plannen zijn om zo’n infrastructuur aan te leggen, worden ook wel witte gebieden genoemd. Gebieden met één breedbandinfrastructuur zijn grijze gebieden. En als er twee of meer breedbandinfrastructuren zijn, dan wordt dat een zwart gebied genoemd.

Door Europese regelgeving mag een overheid in zwarte gebieden niet investeren in de aanleg van breedband. In grijze gebieden moet ze toestemming krijgen van Europa. In witte gebieden is het voor een overheid vrij om te investeren of leningen te verstrekken die de aanleg mogelijk maken.

Breedband Noord-Groningen

Breedband Noord-Groningen is in het leven geroepen om de aanleg van snel internet in het buitengebied van de deelnemende gemeenten te helpen realiseren. Allereerst is daarvoor gekeken of er in het buitengebied daadwerkelijk behoefte is aan breedband internet. Dat bleek inderdaad het geval. De provincie heeft op dat moment aangegeven snel internet in het buitengebied van de gehele provincie te willen realiseren. Breedband Noord-Groningen heeft daarop het stokje overgedragen aan de provincie. De provincie heeft dit samen met de Economic Board Groningen (EBG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) opgepakt.

Regeling Snel Internet Groningen

Door de hoge investeringskosten is het voor telecomaanbieders niet rendabel om snel internet in het buitengebied aan te leggen. Daarom hebben de provincie Groningen, de NCG en de EBG hier samen 40 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. De subsidieregeling ‘Snel Internet Groningen’ is onderdeel van het programma Groningen@Work van de provincie Groningen, het programma Digitale Bereikbaarheid van de EBG en het programma Kansrijk Groningen van de NCG.

Het bedrijf Rodin Broadband B.V. heeft de subsidie en lening toegekend gekregen en voert de werkzaamheden voor de aanleg van snel internet in het buitengebied van de provincie uit.

Organisatie

Breedband Noord-Groningen is het gezamenlijke initiatief van de acht gemeenten op het Hoogeland (Eemsmond, Delfzijn, Loppersum, Appingedam, Ten Boer, Winsum, De Marne, Bedum) en de gemeente Midden-Groningen (voormalige gemeente Slochteren).

Het traject heeft een Stuurgroep bestaande uit burgemeesters en/of wethouders van de verschillende gemeenten en Peter Schouwstra van de provincie Groningen. De burgemeester van de gemeente Loppersum – Rudi Slager – is de voorzitter van de Stuurgroep.