‘Snel internet is van vitaal belang voor landelijke gebieden in Groningen. Het is een enórme opsteker dat we er mee kunnen gaan beginnen: daardoor krijgen bedrijven en gezinnen straks dezelfde kansen en mogelijkheden als in steden en grotere dorpen. En wanneer die verbindingen er straks zijn, kunnen we hártstikke trots zijn, want samen hebben we dan wel een huzarenstukje geleverd en heel wat hobbels genomen!’.

Burgemeester Marijke van Beek
Burgemeester Marijke van Beek

Dat zegt burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond ter gelegenheid van de start van het project Breedband Noord-Groningen. Op 14 mei is in Zoutkamp op symbolische wijze de eerste geul gegraven om de glasvezelkabel uit Friesland door te leggen naar de Groningen. Hiermee zijn de werkzaamheden gestart om uiteindelijk 13.687 adressen in de provincie Groningen aan te sluiten op snel internet.

Burgemeester Van Beek is voorzitter van Breedband Noord-Groningen, een samenwerkingsverband van negen gemeenten dat zich al jaren heeft ingespannen om ook snel internet te realiseren in de dúnner bevolkte gebieden. Dat gemeentelijke overheden zich hard hebben gemaakt voor snel internet komt omdat het voor commerciële partijen financieel niet aantrekkelijk is om kabels te leggen naar relatief ver afgelegen woningen of bedrijfspanden. De landelijke overheid mag evenwel vanwege marktwerkingsregels niet zomaar zelf zorgen voor deze noodzakelijke infrastructuur. Daardoor was er jarenlang sprake van een patstelling.

In 2013 besloten negen gemeenten die patstelling te doorbreken. Eemsmond, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum, De Marne, Winsum, Ten Boer en het toenmalige Slochteren stelden plannen op om snel internet naar de buitengebieden te krijgen. Om de plannen uit te voeren werd de Stuurgroep Breedband Noord-Groningen opgericht.

De plannen van Breedband Noord-Groningen maakten ook de provincie Groningen enthousiast en deze stelde voor om snel internet voor de hele provincie te realiseren. Breedband Noord-Groningen ging akkoord onder voorwaarde dat het project hierdoor niet zou vertragen en begonnen zou worden in Noord-Groningen.

‘Een vitaal platteland: daar hoort digitale ontsluiting bij. Vanwege ontwikkelingen in de zorg, in het onderwijs, werken op afstand, de initiatieven van start-ups of voor agrariërs. Dankzij de aansluiting op de kabel moet je hier straks net zo goed werken of wonen als in de stad’, aldus de burgemeester.

‘Aanklacht’

Het moet de burgemeester van het hart dat ze teleurgesteld is in de grote commerciële partijen, die uitsluitend wilden investeren in ‘interessante’ gebieden, waar geen lange kabels gelegd hoeven te worden. Volgens haar zou je het de overheid ook kunnen verwijten dat ze bij het afsluiten van contracten met commerciële partijen niet de verplichting hadden opgenomen om ook de afgelegener gebieden te ontsluiten.

‘Deze situatie is ook een aanklacht tegen het rijk. Het wordt tijd dat er een wetswijziging komt die het mogelijk maakt dat gemeenten wél zelf glasvezelkabels kunnen aanleggen naar verder afgelegen percelen’, zegt ze.

In elk geval is het de Groningse gemeenten samen met de provincie, tóch gelukt om een oplossing te vinden. Daardoor zullen er nu aansluitingen op 13.687 adressen worden gerealiseerd, waaronder zo’n 4.500 adressen in het aardbevingsgebied. Deze adressen krijgen een snelle verbinding die gereed is voor de toekomst. Een enorme sprong voorwaarts als je bedenkt dat sommige mensen nu nog over een ouderwetse koperdraad internetten.


Feestelijk startsein graafwerkzaamheden

Op 14 mei is officieel de eerste schop de grond ingegaan in De Marne. Daarna zijn Winsum, Eemsmond en Bedum aan de beurt en zo verder. Volgend jaar moet alles klaar zijn. ‘En dan hebben we met z’n allen een knappe prestatie geleverd! Met snel internet zijn er dan geen digitale hindernissen meer te overwinnen en kunnen bedrijven zich ook hier verder ontwikkelen. Zoals het hoort.’, aldus burgemeester van Beek.

De Economic Board Groningen en het programma Kansrijk Groningen onder de Nationaal Coördinator Groningen dragen ieder 5 miljoen euro bij. De provincie Groningen stelt een lening van 30 miljoen euro ter beschikking en de overige gelden zijn afkomstig van Rodin Broadband Groningen B.V., de partij die de infrastructuur gaat aanleggen.

Social Return on Investment

Breedband noord-Groningen vindt het van belang dat omgeving mee profiteert van de werkzaamheden die zo’n omvangrijk project als Snel Snternet Groningen met zicht meebrengt. Een gedeelte van de werkzaamheden zal dan ook worden uitgevoerd onder de noemer Social Return on Investment (SROI). Met deze regeling kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, zoals jongeren zonder baanperspectief, worden ingezet of opgeleid voor duurzame beroepen.
Buiten dat er al een begin gemaakt is met het invullen van de SROI, zullen er trajecten gestart worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats binnen het project te geven.