Na het succes in de gemeenten De Marne en Winsum zijn er nu ook in de Gemeente Eemsmond voldoende aanmeldingen voor snel internet. Snel Internet Groningen maakt daarmee een vliegende start in de eerste drie gemeenten.

Om van start te kunnen gaan moet per gemeente minimaal 50% van de adressen die in aanmerking komen voor een aansluiting ook daadwerkelijk meedoen. Dat kan men kenbaar maken door een abonnement af te nemen. Dat veel mensen die stap zetten is goed nieuws. Snel internet is voor particulieren en bedrijven van toenemend belang.

Vorige week maakte Rodin Broadband Groningen bekend dat de benodigde aantallen in de gemeente Winsum waren gehaald. Deze week is dat in de gemeente Eemsmond het geval. In de eerste gemeente waar de belangstelling gepeild werd, de Marne, is het aantal aanmeldingen uiteindelijk dicht bij de 70% uitgekomen.

Het succes is mede te danken aan de inspanningen van lokale ‘ambassadeurs’. Deze mensen kennen het gebied en de inwoners en zijn vaak al jaren actief om snel internet te realiseren. Ze gingen in deze gemeenten van deur tot deur en waren aanwezig op tal van bijeenkomsten. Zo brachten ze het belang van het project onder de aandacht van het publiek.

Om iedereen de gelegenheid te geven om zich aan te melden, kunnen inwoners van Winsum en Eemsmond zich via www.snelinternetgroningen.nl nog tot en met volgende week vrijdag 27 juli aanmelden.

Na de zomer start Snel Internet Groningen in Bedum. Daarna zijn Loppersum, Ten Boer en (de voormalige gemeente) Slochteren aan de beurt.

shutterstock_1135814621-1