De initiatieven voor snel internet op het platteland moeten grootschaliger. Daarvoor pleit hoogleraar plattelandsontwikkeling Dirk Strijker.

Strijker (Rijksuniversiteit Groningen) brengt de lokale internetinitiatieven op het platteland in kaart. Inmiddels staan er ruim veertig op de lijst.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van de RUG.