bijeenkomst

A 8-post collection

Aanstaande donderdag: informatiebijeenkomst Bedum

Snel Internet Groningen houdt aanstaande donderdagavond 27 september een informatiebijeenkomst voor bewoners van witte adressen in de gemeente Bedum. De bijeenkomst wordt gehouden in het Trefcentrum in Bedum en start om 19:30 uur. »

Verbind lokale initiatieven

In dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam vond gisteravond een extra bijeenkomst plaats voor potentiële lokale initiatiefnemers. Zo’n 45 deelnemers uit bijna alle betrokken gemeenten kwamen hierop af. Zij kregen een flink stuk inhoudelijke verdieping en gingen vervolgens in kleinere groepen uiteen om zinvolle lokale vervolgstappen te bepalen. ** Verschillende ervaringen en »

Bijeenkomst Appingedam/Delfzijl: focus op toekomstbestendig internet

De gezamenlijke bijeenkomst voor Delfzijl en Appingedam trok ongeveer 30 mensen. Ook tijdens deze bijeenkomst werd noodzaak van snellere internet breed onderkend. Zij wensten vooral een toekomstbestendig internet. **Hopeloze situatie op de boerderijen **De hopeloze situatie op de boerderijen krijgt tijdens de avond veel aandacht. Eén aanwezige merkt op dubbele »

Bijeenkomst Loppersum: samenwerken in grootste verband

In het gemeentehuis van Loppersum raakten zo’n 25 mensen in gesprek over breedband. Veel herkenbaarheid van de achterblijvende snelheid op het platteland. Draadloos internet lijkt voor sommige situaties een heel praktische oplossing. Achterblijven en geïsoleerd Een van de panelleden is veeteler en woont in Oosterwijtwerd, aan het einde van »

Bijeenkomst in De Marne: lokale werkgroep gestart

Op maandagavond 30 maart kwamen bijna 50 mensen naar Leens om in gesprek te raken over breedband. De deelnemers waren eensgezind over de noodzaak. Internet is een basisvoorziening. Tijdens de avond zag een eerste lokale werkgroep het licht. Wethouder Van Gelder leidde de avond in. Hij verwees naar de kleine »

Bijeenkomst Bedum: focus op buitengebied

In het Trefcentrum Bedum verzamelden zich zo’n 30 mensen, jong en oud, en woonachtig binnen en buiten de bebouwde kom. De nood bleek vooral in het buitengebied hoog. Daar moet dan ook in eerste instantie de focus op liggen. **Beknelling thuis **In de kennismakingsronde kwamen herkenbare verhalen voorbij over »

Bijeenkomst in Winsum: hoe kan ik zelf bijdragen?

In de Blauwe Schuit in Winsum verzamelden zich ongeveer 40 mensen voor de eerste van negen discussieavonden over breedband. Het werd een levendige avond met discussies over nut en noodzaak, technologische oplossingen, kosten, wie waarvoor verantwoordelijk is, en hoe je als inwoners zelf een bijdrage kan en moet leveren. Vooral »