delfzijl

A 1-post collection

Bijeenkomst Appingedam/Delfzijl: focus op toekomstbestendig internet

De gezamenlijke bijeenkomst voor Delfzijl en Appingedam trok ongeveer 30 mensen. Ook tijdens deze bijeenkomst werd noodzaak van snellere internet breed onderkend. Zij wensten vooral een toekomstbestendig internet. **Hopeloze situatie op de boerderijen **De hopeloze situatie op de boerderijen krijgt tijdens de avond veel aandacht. Eén aanwezige merkt op dubbele »