delfzijl

A 6-post collection

Vraagbundeling Delfzijl in volle gang

De vraagbundeling in de gemeente Delfzijl is momenteel in volle gang, waarbij een groep bevlogen ambassadeurs actief hun mede-bewoners informeren over de unieke mogelijkheid om een aansluiting op snel internet te krijgen. »

Maak aanleg snel internet in gemeente Delfzijl mede mogelijk

Begin mei start de campagne voor de aanleg van snel internet in het buitengebied van de gemeente Delfzijl. De aanleg gaat alleen door als minimaal de helft van de adressen die in aanmerking komen, daadwerkelijk meedoet. Daar kunt u een steentje aan bijdragen! »

Bijeenkomst Appingedam/Delfzijl: focus op toekomstbestendig internet

De gezamenlijke bijeenkomst voor Delfzijl en Appingedam trok ongeveer 30 mensen. Ook tijdens deze bijeenkomst werd noodzaak van snellere internet breed onderkend. Zij wensten vooral een toekomstbestendig internet. **Hopeloze situatie op de boerderijen **De hopeloze situatie op de boerderijen krijgt tijdens de avond veel aandacht. Eén aanwezige merkt op dubbele »