grens

A 1-post collection

Minister wil 30 MB eis ophogen naar 100 MB

In een brief aan de tweede kamer heeft minister Kamp aangegeven dat hij de grens voor het aanwenden van publieke financiering wil verhogen van 30 Mbps naar 100 Mbps. De minister geeft aan dat hij deze grens wil gaan hanteren in de nieuwe koepelregeling voor publieke financiering door decentrale overheden »