internet

A 1-post collection

Friese Provinciale Staten akkoord met nieuwe aanpak breedband

Bijna alle fracties in de Provinciale Staten van Friesland hebben ingestemd met de nieuwe aanpak voor de aanleg van breedband in de provincie, zo meldt de Leeuwarder Courant. In de nieuwe aanpak stelt de provincie zelf 35 miljoen euro als achtergestelde lening beschikbaar voor de aanleg van snel internet. Daarnaast »