Regeling snel internet

A 5-post collection

“Zonder snel internet geen brood op de plank”

“De economische nadelen van een landelijk gebied kunnen voor een groot deel worden weggenomen door de beschikbaarheid van snel internet.” Dat zegt Marco Smit, Bestuurslid bij de Economic Board Groningen. »

Zeven belangstellende partijen voor provinciale regeling Snel internet Groningen

Er is veel belangstelling voor de provinciale regeling “Snel internet in Groningen”. Op 21 december is de inschrijftermijn voor het indienen van voorlopige aanvragen voor de regeling gesloten. Hier hebben zeven partijen op ingeschreven voor de aansluiting van delen of de gehele provincie Groningen. De inschrijvingen komen van diverse bedrijven »

Brochure subsidieregeling 'Snel internet Groningen'

Provincie, Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen hebben gezamenlijk een informatiebrochure uitgebracht over de subsidieregeling ‘Snel internet Groningen’. De brochure geeft informatie over de problematiek van de beschikbaarheid van internet in de buitengebieden van de provincie en gaat in op de regeling zelf. U kunt de brochure hier »

Inschrijfperiode subsidieregeling ‘Snel internet Groningen’ verlengd

De provincie heeft besloten om de inschrijfperiode voor de subsidieregeling ‘Snel internet Groningen’ met vier weken te verlengen. Dat heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen op 15 november 2016 besloten op basis van artikel 10, lid 1 van de regeling. Hiermee komen de Staten tegemoet aan het verzoek van »

Regeling Snel Internet Groningen is geopend

Op woensdag 12 oktober is de Regeling Snel Internet Groningen geopend. In de pot zit € 30 miljoen van de provincie in de vorm van een lening, en € 10 miljoen van de Economic Board Groningen (EBG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in de vorm van subsidie, waar zij allebei € 5 »