regeling

A 3-post collection

Zeven belangstellende partijen voor provinciale regeling Snel internet Groningen

Er is veel belangstelling voor de provinciale regeling “Snel internet in Groningen”. Op 21 december is de inschrijftermijn voor het indienen van voorlopige aanvragen voor de regeling gesloten. Hier hebben zeven partijen op ingeschreven voor de aansluiting van delen of de gehele provincie Groningen. De inschrijvingen komen van diverse bedrijven »

Inschrijfperiode subsidieregeling ‘Snel internet Groningen’ verlengd

De provincie heeft besloten om de inschrijfperiode voor de subsidieregeling ‘Snel internet Groningen’ met vier weken te verlengen. Dat heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen op 15 november 2016 besloten op basis van artikel 10, lid 1 van de regeling. Hiermee komen de Staten tegemoet aan het verzoek van »