vraaginventarisatie

A 2-post collection

Grote behoefte breedband in buitengebied Noord-Groningen

Uit een inventarisatieonderzoek en de reacties van bewoners en bedrijven blijkt de behoefte aan breedband internet in het buitengebied van negen Noord-Groningse gemeenten steeds duidelijker. De inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van het project Breedband Noord-Groningen, waarin de negen gemeenten in het aardbevingsgebied intensief samenwerken. Ruim 1400 bewoners in het »

Vraaginventarisatie buitengebied gesloten

Alle inwoners en bedrijven in het buitengebied van Noord-Groningen konden tot 28 juni een vragenlijst over snel internet invullen. De vragenlijst heeft als doel om duidelijk te krijgen wie interesse heeft in snel internet en waar de behoefte het grootst is. De resultaten tellen mee bij de beslissing waar breedband »