Een jaar geleden is Breedband Noord-Groningen gestart met het meldpunt Bennietgrijs.nl. In dit artikel praten wij u bij over de huidige stand van zaken. Wij zullen u vanaf nu maandelijks via deze website hierover informeren.

Stand van zaken aanmeldingen

Tot en met half maart zijn er 466 aanmeldingen binnengekomen bij Bennietgrijs.nl. Onze telecomspecialist heeft de situatie bij de meeste adressen in de gemeente Het Hogeland inmiddels opgenomen, op een aantal latere aanmeldingen na. Hij is nu bezig in de gemeente Loppersum.

In onderstaande tabel vindt u de huidige stand van zaken. Bij iets meer dan 40% van de adressen die opgenomen zijn in Het Hogeland blijkt de gemeten snelheid lager te zijn dan 30 Mbit per seconde. Deze adressen zijn volgens ons dus ‘onterecht grijs’. Bij iets meer dan de helft van de opgenomen adressen is de technisch beschikbare snelheid hoger dan deze grens. Deze adressen zijn volgens de regels dus ‘terecht grijs’.

Aanmeldingen-Bennietgrijs-maart-2019-1

Een oplossing is nog niet in zicht

Het afgelopen jaar hebben wij veel onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden om een volgens ons ‘onterecht grijs adres’ alsnog aan de witte lijst te kunnen toevoegen. De regels voor staatssteun, waar het project van Snel Internet Groningen onder valt, zijn complex. Wij hebben hierover inmiddels veel gesprekken gevoerd met marktpartijen, overheden en juristen. Maar tot op heden hebben wij nog geen oplossing gevonden. Wij gaan wel door met zoeken. Zodra wij hierover een definitieve uitslag hebben, zullen wij dit hier melden.

Wat betekent dit voor mijn adres?

Wat dit betekent voor uw adres, is afhankelijk van de status van uw aanmelding. Wij onderscheiden acht verschillende situaties. Per situatie leest u hieronder de stand van zaken.

Heeft nog vragen over uw aanmelding of weet u niet zeker wat de status ervan is? Mail dit dan naar [email protected]. Wij zullen uw vragen dan zo snel mogelijk beantwoorden.

1. Ik heb geen ontvangstbevestiging van mijn aanmelding ontvangen: Dan is het niet zeker of uw aanmelding goed is binnengekomen. Als u dit wilt controleren, stuur dan een e-mail met uw adres en het verzoek om uw aanmelding bij Bennietgrijs te controleren naar [email protected]. Dan controleren wij of uw aanmelding goed is aangekomen.

2. Ik heb een ontvangstbevestiging ontvangen, maar nog niets gehoord: Het kan mogelijk nog even duren voordat onze telecomspecialist contact met u opneemt. Het aantal aanmeldingen is groot. En voor iedere aanmelding kost het nu eenmaal tijd om zorgvuldig te bepalen of er volgens ons sprake is van een 'onterecht grijs adres'. Wij vragen hiervoor uw geduld. Wij handelen de aanmeldingen af in volgorde van de vraagbundeling, dus per gemeente. Onze telecomspecialist heeft bij de meeste adressen in Het Hogeland inmiddels de situatie opgenomen. Hij is nu bezig in de gemeente Loppersum. Daarna volgen de voormalige gemeenten Ten Boer en Slochteren en dan Appingedam en Delfzijl. In deze laatste twee gemeenten is de campagne van Snel Internet Groningen nog bezig of wordt deze binnenkort gestart.

3. Ik heb telefonisch contact gehad met de telecomspecialist, maar er is nog geen meting op locatie geweest: Waarschijnlijk heeft onze telecomspecialist u gevraagd om nog een en ander uit te zoeken (bijvoorbeeld de snelheid van uw huidige internetabonnement). Wij wachten dan op uw terugkoppeling tot wij verder gaan. In andere gevallen is er al wel een afspraak voor de meting gemaakt, betreft het een nieuw adres (zie hieronder bij 4) of een adres zonder internetabonnement (zie hieronder bij 5).

4. Ik heb een nieuw adres waar nog geen internetverbinding aanwezig is: Een meting is op uw adres niet mogelijk. Maar omdat er geen internetverbinding is op uw adres, kunnen wij wel constateren dat de technisch haalbare snelheid op uw adres lager is dan de grens van 30 Mbit/seconde. Uw adres is dus inderdaad volgens ons ‘onterecht grijs’. Wat dit betekent leest u bij punt 6.

5. Ik heb geen internetabonnement op mijn adres: In dit geval is het afhankelijk van de snelheidsopgave van de huidige mogelijke providers of wij uw adres al dan niet als 'onterecht grijs' beschouwen. Als de huidige providers aangeven dat de snelheid lager is dan 30 Mbit/seconde, dan is uw adres volgens ons ‘onterecht grijs’. Wat dit betekent leest u bij punt 6.

6. De telecomspecialist heeft bij mij op locatie een snelheid gemeten die lager was dan 30 Mbit/seconde: Uw adres is volgens ons dan ‘onterecht grijs’. Dat betekent op dit moment helaas nog niet dat wij u kunnen helpen. Het afgelopen jaar hebben wij onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden om een volgens ons 'onterecht grijs adres' alsnog aan de witte lijst te kunnen toevoegen. De regels voor staatssteun, waar het project van Snel Internet Groningen onder valt, zijn complex. Wij hebben hierover gesprekken gevoerd met marktpartijen, overheden en juristen. Maar tot op heden hebben wij nog geen oplossing gevonden. Wij gaan wel door met zoeken. Zodra wij hierover een definitieve uitslag hebben, zullen wij dit hier melden.

7. De telecomspecialist heeft bij mij een snelheid gemeten die hoger was dan 30 Mbit/seconde: Uw adres komt in dat geval helaas niet in aanmerking voor een aansluiting. Wij zijn wel bezig om de rijksoverheid te overtuigen om de grens van 30 Mbit/seconde te verhogen naar 100 Mbit/seconde. Onderaan dit artikel leest u hierover meer.

8. De telecomspecialist heeft geconstateerd dat er een CAI-aansluiting op mijn adres aanwezig is: De technisch haalbare snelheid op uw adres ligt daardoor altijd hoger dan de grens van 30 Mbit/seconde. Met een CAI-aansluiting kunt u namelijk een abonnement bij Ziggo afsluiten voor onder andere snel internet. Uw adres komt daarom dus helaas niet in aanmerking voor een aansluiting.

Waarom een meldpunt Bennietgrijs.nl?

Alleen zogenaamde ‘witte adressen’ komen in aanmerking voor een aansluiting op snel internet via Snel Internet Groningen. In principe zijn dit de adressen met een internet snelheid tot 30 Mbit/seconde. Als een adres meer dan 30 Mbit/seconde kan ontvangen, dan noemt men dat ‘grijze adressen’. Deze grens is door de rijksoverheid vastgesteld.

Tijdens een zogenaamde marktconsultatie, die in het kader van de provinciale regeling Snel internet in Groningen is uitgevoerd, hebben de marktpartijen aangegeven welke adressen volgens hen wit zijn en dus in aanmerking komen voor de aanleg van snel internet. Zo is de lijst met witte adressen ontstaan. Een dergelijke marktconsultatie is verplicht als er sprake is van staatssteun bij de aanleg van snel internet.

Het meldpunt Bennietgrijs.nl is opgericht voor mensen die het onterecht vinden dat hun adres niet op de lijst met witte adressen staat. De Noord-Groninger gemeenten financieren het meldpunt en de metingen omdat deze gemeenten het onterecht vinden dat adressen waar geen snel internet is, toch buiten de boot vallen.

Wat doet het meldpunt?

Wij vragen u allereerst om zelf de internetsnelheid te meten. Instructies hiervoor vindt u op het meldpunt bennietgrijs.nl. Als hieruit blijkt dat uw snelheid lager is dan 30 Mbit/seconde (of Mb/s), dan kunt u uw adres via het formulier aanmelden. Na ontvangst van uw aanmelding neemt onze telecomspecialist eerst telefonisch contact op. Hij stelt daarbij een aantal vragen om na te gaan of een adres inderdaad mogelijk onterecht niet op de witte lijst staat. Als hij dat waarschijnlijk acht, dan maakt hij een afspraak voor een meting op locatie.

Bij een meting op locatie meet hij dan drie keer in een uur de internetsnelheid. Hiervoor gebruikt hij een gecertificeerde methode. Ook noteert hij een aantal zaken zoals het modemtype. De meetgegevens en andere verzamelde gegevens vormen samen het bewijsmateriaal dat een adres inderdaad een internetsnelheid heeft van minder dan 30 Mbit/seconde.

Grens van 30 Mbit/seconde moet omhoog

De rijksoverheid heeft bepaald dat de grens voor snel internet op 30 Mbit/seconde ligt. Dit noemt men de NGA-grens. NGA staat voor Next Generation Access, oftewel een toekomstbestendige internetverbinding. Adressen die een hogere snelheid kunnen halen, vallen af van aansluiting op snel internet waarbij er sprake is van staatssteun. Als gemeenten zijn wij van mening dat deze grens te laag ligt. De staatssecretaris heeft zelf aangegeven dat de overheid wil dat iedereen vanaf 2023 over een internetsnelheid van 100 Mbit/seconde moet kunnen beschikken. Dat lukt niet als de grens op 30 Mbit/seconde blijft liggen. Samen met de provincie proberen wij deze grens daarom naar 100 Mbit/seconde te krijgen. U kunt daarbij helpen door de tweede kamerleden te benaderen met de vraag om de NGA-grens voor snel internet te verhogen naar 100 Mbit/seconde.