Wij houden u maandelijks via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen bij Bennietgrijs.nl. Hieronder vindt u de stand van zaken van juni 2019.

Stand van zaken aanmeldingen

Tot en met mei 2019 zijn er 539 adressen aangemeld bij Bennietgrijs.nl. Onze telecomspecialist is momenteel vooral aan het meten in de voormalige gemeente Slochteren.

In onderstaande tabel vindt u de huidige stand van zaken. Er is ten opzichte van de vorige rapportage weer een aantal dubbele adressen uit het bestand verwijderd.

Aanmeldingen-Bennietgrijs-mei-2019

Contact met ministerie

Op woensdag 29 mei 2019 is er overleg geweest tussen de provincie Groningen, Breedband Noord-Groningen en de directie Telecom van het ministerie van EZK. Breedband Noord-Groningen heeft in dit gesprek aangegeven dat ongeveer de helft van de bij ons aangemelde en doorgemeten adressen volgens ons als ‘onterecht grijs’ geoormerkt zijn. Het ministerie heeft toegezegd hierover met de marktpartijen in gesprek te gaan. Daarnaast voeren wij op dit moment ook zelf intensief overleg met de marktpartijen.

Wat betekent dit voor mijn adres?

Op dit moment blijven de gevolgen voor ieder specifiek adres momenteel onveranderd. Hierover leest u meer in de update van april 2019.