Wij houden u maandelijks via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen bij Bennietgrijs.nl. Hieronder vindt u de stand van zaken van mei 2019.

Stand van zaken aanmeldingen

Tot en met april 2019 zijn er 536 adressen aangemeld bij Bennietgrijs.nl. Onze telecomspecialist is momenteel aan het meten in de gemeenten Het Hogeland en Loppersum.

In onderstaande tabel vindt u de huidige stand van zaken. Er is ten opzichte van de vorige rapportage nog een aantal dubbele adressen uit het bestand verwijderd.

Aanmeldingen-Bennietgrijs-april-2019

Een oplossing is nog niet in zicht

Er is helaas nog geen echte voortgang geboekt met het vinden van een oplossing, maar er wordt wel hard aan getrokken. Er wordt zowel gesproken met een aantal Tweede Kamerleden als met het ministerie om de NGA grens van 30 Mbit/seconde op korte termijn te verhogen naar 100 Mbit/seconde. Dan hebben wij veel minder last van de rigide staatssteunregels voor de telecomsector. Verder proberen we een juridisch goed geborgde oplossing te vinden voor de gemeten ‘onterecht grijze’ adressen, die beneden de 30 Mbit/seconde zitten. Zodra wij hierover meer nieuws hebben, zullen wij dit hier uiteraard melden.

Wat betekent dit voor mijn adres?

Omdat er nog niet op korte termijn zicht is op een oplossing, blijven de gevolgen voor ieder specifiek adres momenteel onveranderd. Hierover leest u meer in de vorige update van april 2019.