In dorpshuis Zijlvesterhoek in Onderdendam vond gisteravond een extra bijeenkomst plaats voor potentiële lokale initiatiefnemers. Zo’n 45 deelnemers uit bijna alle betrokken gemeenten kwamen hierop af. Zij kregen een flink stuk inhoudelijke verdieping en gingen vervolgens in kleinere groepen uiteen om zinvolle lokale vervolgstappen te bepalen.

**
Verschillende ervaringen en meningen
**Jan Hut ging in op de verschillen tussen uiteenlopende breedband-technologieën. Naast glasvezel, DLS en COAX is een groeiend aantal draadloze oplossingen beschikbaar (3G, 4G, straalzenders). Over al alle breedband-technologieën circuleren heel uiteenlopende verhalen en meningen. De meeste experts zijn het er echter over eens dat glasvezel de hoogste snelheid kan leveren, maar ook het duurst is om aan te leggen. Steeds meer mensen zoeken daarom naar goedkopere draadloze alternatieven die ook sneller zijn aan te leggen.

**Aanleg is ingewikkeld
**Het realiseren van glasvezel is volgens Jan Hut ingewikkelder dan men vaak denkt. Het is veel meer dan ‘even een kabeltje inpluggen’. Er moeten lange kabels door heel wisselende ondergronden worden aangelegd, kastjes in de wijken en de huizen geplaatst, er moeten digitale diensten worden ingekocht en geleverd, periodiek onderhoud geregeld, facturen gestuurd, etc.

**Als collectief ben je interessanter en sterker
**De aanleg van glasvezel wordt betaalbaarder wanneer meer mensen daarop diensten willen afnemen. Door de vraag te bundelen kunnen investeringen worden gedeeld, ben je interessanter voor aanbieders en sta je dus ook sterker in de onderhandeling. In de praktijk blijken veel vraagbundelingsinitiatieven last te hebben om een deelnamepercentage van 50%-60% te verkrijgen. Dit percentage is vaak nodig om een scherp aanbod te krijgen. Mensen blijken echter niet snel geneigd zich voor langere tijd vast te leggen en een forse eenmalige investering te doen.

** onderdendam 2b.jpgGarantstelling
**Met de aanwezigen ontstond een pittige discussie over de rol van de overheid. Daarin werd andermaal het argument naar voren gebracht dat breedband een nutsvoorziening is en dús een overheidstaak. De overheid zou gewoon een garantstelling moeten geven zodat de aanleg door anderen kan worden opgepakt. Daarop werd ingebracht dat zonder afnemers of abonnees het gebruik van die infrastructuur in de praktijk sterk kan achterblijven. Daarmee loop je een groot financieel risico. Ook dat is een reden om hard te werken aan vraagbundeling.

**Overkoepelende structuur
**Een tweede punt dat vanuit de zaal naar voren kwam, was dat op dit moment te veel aandacht uitgaat naar het stimuleren van lokale initiatieven. De aanwezigen gaven aan dat er ook aandacht moet komen voor een provinciebrede overkoepelende structuur die de lokale initiatieven verbindt. Een soort expertisecentrum waar je als lokaal initiatief terecht kunt voor kennis, netwerk en andere vormen van ondersteuning.

**Zo lokaal mogelijk organiseren
**In kleinere groepen is tot slot nagedacht over vier deelvragen: afbakening, netwerk, activiteiten en communicatie. Daaruit kwam o.a. naar voren dat het belangrijk is om gebruik te maken van al bestaande lokale netwerken (dorpsraden, ondernemersverenigingen, etc.) en communicatiekanalen (lokale websites worden vaak goed gezocht!). Investeer vooral veel tijd in één-op-één gesprekken en kleinschalige bijeenkomsten. Dat werkt naar verwachting beter dan het plaatsen van billboards langs de weg of paginagrote advertenties in een regionale krant. Als lokaal initiatief heb je meer dan 2 actieve mensen nodig om het voor iedereen enigszins behapbaar te houden. Tot slot gaven de aanwezigen aan dat het belangrijk is om de politiek aan te spreken. Zo is in Slochteren onlangs een motie aangenomen die vraagt om een snellere voortgang met zichtbare resultaten.