De vraagbundeling in Winsum is deze week van start gegaan. Op alle 448 witte adressen in de gemeente Winsum is een brief van de gemeente bezorgd om dit aan te kondigen. Komende week ontvangen bewoners bovendien een informatiekrant van Snel Internet Groningen met meer informatie over de mogelijkheden en voordelen.

Witte adressen

[![](https://res.cloudinary.com/dl9nbhgtb/image/upload/h_219,w_300/v1530542458/Vraagbundeling-Winsum-van-start_dzsrz9.jpg)](https://res.cloudinary.com/dl9nbhgtb/image/upload/v1530542458/Vraagbundeling-Winsum-van-start_dzsrz9.jpg)Burgemeester Michels opent de raadsinformatieavond over Snel Internet Groningen
Alleen witte adressen mogen door Snel Internet Groningen worden aangesloten, omdat de aanleg deels door de overheid wordt gefinancierd. Op [www.snelinternetgroningen.nl](http://www.snelinternetgroningen.nl) kunt u met behulp van de postcodecheck controleren of uw adres wit is. Een wit adres is een adres waarvan marktpartijen hebben aangegeven dat het een te lage internetsnelheid heeft. Op die adressen is sprake van zogenaamd ‘marktfalen’ en mag de overheid de aanleg van snel internet volgens de regels voor staatssteun financieel ondersteunen.

Deelname: nu of nooit

De vraagbundelingsperiode voor de gemeente Winsum loopt door tot en met 28 juni. Bewoners van witte adressen in Winsum die zich binnen deze periode aanmelden, krijgen een gratis aansluiting. Daarna zijn er kosten aan verbonden. Om de aanleg in de gemeente mogelijk te maken, is bovendien een minimale deelname van 50% nodig. Als op minimaal de helft van alle witte adressen een abonnement is afgesloten, kan de aanleg in Winsum van start. Het is dus nu of nooit!

Kijk voor meer informatie op www.snelinternetgroningen.nl/winsum