Breedband Noord-Groningen heeft in 2014 het initiatief genomen om snel internet in het buitengebied van onze regio te krijgen. De provincie Groningen heeft in 2017 het stokje van ons overgenomen en de regeling ‘Snel Internet Provincie Groningen’ opgesteld. Rodin Broadband B.V. heeft de bij deze regeling behorende lening en subsidie toegekend gekregen. Rodin voert de regeling uit onder de naam Snel Internet Groningen. Breedband Noord-Groningen zorgt ervoor dat de uitvoering vanuit de gemeentelijke optiek in het gebied zo goed mogelijk verloopt.

Vraagbundeling

Snel Internet Groningen is als eerste in onze regio aan de slag gegaan. De eerste stap was een inventarisatie wie mee wil doen, de zogenaamde vraagbundeling. De ambassadeurs van Breedband Noord-Groningen hebben in iedere gemeente meegeholpen bij deze vraagbundeling. En met succes, want in alle gemeenten van Breedband Noord-Groningen is de vraagbundeling met een goed resultaat afgerond. Onze ambassadeurs hebben hier hard voor gewerkt, waarvoor alle lof!

Bennietgrijs

Snel Internet Groningen mag alleen adressen ontsluiten die op de zogenaamde ‘witte’ lijst staan. Hierop staan adressen waarbij een technisch haalbare internetsnelheid van 30 Mbit per seconde niet mogelijk is. Grijze adressen zijn adressen waar deze snelheid wel minimaal haalbaar is. Vrij snel na de start van de vraagbundeling werd duidelijk dat sommige adressen mogelijk onterecht als grijs adres te boek stonden, en daardoor dus niet aangesloten mochten worden. Breedband Noord-Groningen heeft voor deze adressen het meldpunt Bennietgrijs.nl ingericht, waar men zich tijdens de vraagbundeling kon melden. Een aantal van deze adressen is nu alsnog toegevoegd aan de witte lijst.

Knelpunten bij aanleg

Breedband Noord-Groningen houdt ook bij de aanleg een vinger aan de pols. Als er knelpunten zijn, dan zoekt Breedband Noord-Groningen samen met alle betrokken partijen naar oplossingen.