Wethouder Rudi Slager van Loppersum is met ingang van dit jaar de nieuwe voorzitter van de Stuurgroep van Breedband Noord-Groningen. “De moeite waard”, zegt hij, “want snel internet is een basisvoorziening voor een leefbaar buitengebied.”

Slager heeft het voorzittersstokje overgenomen van Marijke van Beek, maar was al enige jaren lid van de Stuurgroep van Breedband Noord-Groningen, waarin hij de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum vertegenwoordigt.

Slager vindt Breedband Noord-Groningen een belangrijk samenwerkingsverband: “Als gemeenten vinden wij snel internet cruciaal voor het leefbaar houden van het buitengebied. Zonder deze voorziening is het voor veel mensen niet mogelijk om in het buitengebied te wonen, laat staan er te ondernemen. Je vraagt een boer ook niet om nog water met een emmer uit de put te halen. Snel internet moet, net als een waterleiding, gewoon aanwezig zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto
Rudi-Slager---klein
Rudi Slager - voorzitter Stuurgroep Breedband Noord-Groningen

De Noord-Groninger gemeenten hebben daarom vijf jaar geleden besloten om zich gezamenlijk, onder de naam Breedband Noord-Groningen, in te zetten voor het realiseren van snel internet in de buitengebieden. De provincie vond het een goed idee en heeft vervolgens een regeling gemaakt voor de gehele provincie. Dat maakt het op 4.518 adressen in het buitengebied van deze gemeenten mogelijk om, zonder aansluitkosten, een aansluiting te krijgen. Slager: “Zonder deze provinciale regeling en de financiering die hieruit volgt, hadden we dat niet voor elkaar gekregen. Dit is een unieke kans. Dat zien inwoners ook, want in alle gemeenten waar de interesse tot nu toe is gepeild, doet meer dan de helft van deze adressen mee.”

Breedband Noord-Groningen

De uitrol is inmiddels gestart, maar dat wil volgens Slager nog niet zeggen dat Breedband Noord-Groningen niet meer nodig is: “In tegendeel! Breedband Noord-Groningen kent het gebied, de gemeentelijke procedures en de inwoners. Wij helpen mee door onder de inwoners ambassadeurs voor het project te zoeken. Ook zorgen wij ervoor dat onze gemeenten voldoende zijn aangehaakt om de aanleg zo goed mogelijk te faciliteren. Maar misschien wel de belangrijkste taak is het opkomen voor de adressen die tussen wal en schip vallen.”

Meldpunt Bennietgrijs.nl

Door Europese regels voor het geven van staatssteun mogen alleen die adressen aangesloten worden waar nog geen snel internet aanwezig is. Welke adressen dat zijn, is door de marktpartijen aangegeven. Slager: “Toch zien wij dat er adressen zijn waar geen snel internet* is, die helaas niet in aanmerking komen. Daarvoor hebben we als gemeenten een meldpunt opgericht. Inwoners die vinden dat het onterecht is dat hun adres niet in aanmerking komt, kunnen bij bennietgrijs.nl terecht. Als de snelheid inderdaad te laag is, dan gaan wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze te verbeteren. Garanties kunnen wij helaas ook niet geven, want wij zijn gebonden aan de wetgeving, maar we gaan wel ons uiterste best doen. Want we vinden snel internet een basisvoorziening voor onze inwoners.”

*Alleen zogenaamde ‘witte adressen’ mogen door Snel Internet Groningen worden aangesloten, omdat de aanleg deels door de overheid wordt gefinancierd. Een wit adres is een adres waarvan marktpartijen hebben aangegeven dat het een te lage internetsnelheid heeft, oftewel een snelheid van minder dan 30 mbit/s. Op die adressen is sprake van zogenaamd ‘marktfalen’ en mag de overheid de aanleg van snel internet volgens de regels voor staatssteun financieel ondersteunen.