“De economische nadelen van een landelijk gebied kunnen voor een groot deel worden weggenomen door de beschikbaarheid van snel internet. Snel internet is daarmee een basisbehoefte geworden voor nu én in de toekomst, voor de economie én voor de leefbaarheid van het platteland van Noord-Groningen. Kortom: zonder snel internet geen brood op de plank.” Dat zegt Marco Smit, Bestuurslid bij de Economic Board Groningen.

De Economic Board Groningen (EBG) draagt, evenals Kansrijk Groningen en de provincie, €5 miljoen bij om de aanleg van vast snel internet in Noord-Groningen mogelijk te maken. Met deze financiering sluit het bedrijf Rodin de adressen aan die op dit moment geen vaste snelle internetverbinding hebben, voor het grootste deel via glasvezel. Smit houdt toezicht vanuit EBG om ervoor te zorgen dat de aanleg volgens de afspraken verloopt.

Vragend naar het belang van snel internet, merk je direct dat het onderwerp hem ook persoonlijk na aan het hart ligt. Verdere vragen zijn niet nodig; hij weet uitgebreid te vertellen waarom het een speerpunt is van de organisatie.

Tekst gaat verder onder de foto. Marco-Smit---Economic-Board-Groningen-2

Randvoorwaarde voor ondernemers

De EBG wil de economie in Noord-Groningen versterken en de groei in de regio aanjagen. De versterkingsmaatregelen richten zich vooral op het verbeteren van de zogenaamde vestigingsplaatsfactoren: het financieren van ondernemers met groeiplannen, toekomstbestendige onderwijsprogramma’s en het hebben van een goede digitale infrastructuur. Smit: “De grotere fysieke afstanden op het platteland worden veelal als nadeel gezien. Die afstanden zijn voor een groot deel te overbruggen door snel internet. Snel internet geeft bestaande ondernemers de kans om te concurreren en de regio de mogelijkheid om nieuwe ondernemers aan te trekken. Van garage tot boerenbedrijf, van supermarkt tot bed-en-breakfast, men kan niet meer zonder een goede internetverbinding. En die verbinding wordt in de toekomst alleen maar belangrijker.”

Snel internet om uitdagingen te aan te gaan

Zo staat de economie van Noord-Groningen voor twee belangrijke uitdagingen, vervolgt Smit. “Allereerst is dat de vergroening van de chemie. Daarvoor is onder meer innovatie in de landbouw nodig en daarbij wordt gewerkt met enorme hoeveelheden data. Daarnaast ligt er een belangrijke uitdaging om de bedrijvigheid in de regio te laten groeien, bijvoorbeeld in de bouwsector en het toerisme. Voor beide uitdagingen is de aanwezigheid van snel internet onontbeerlijk.

Daarom ondersteunt EBG naast de aanleg van vast snel internet, ook de ontwikkeling van 5G in Groningen voor mobiele toepassingen, zoals bijvoorbeeld de via het 5G netwerk aangestuurde landbouwmachines. Deze provincie huisvest nu het eerste en enige rurale 5G-lab in de hele wereld. Hier komen innovatieve ondernemers op af, wat op zijn beurt weer nieuwe vormen van ondernemerschap in de regio aanjaagt. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig om de laatste hand te leggen aan een app waarmee verdwenen historie in de regio via "augmented reality" weer zichtbaar wordt. Prachtig!”

Leefbaarheid

Een goede internetverbinding is volgens Smit echter ook op een andere manier belangrijk voor bedrijven in de regio: “Werknemers willen ook een fijne plek om te wonen. Op het platteland wonen is prachtig, maar snel internet is vaak wel een voorwaarde. En het wordt voor bedrijven steeds moeilijker om personeel aan te trekken. Werknemers van buiten de regio komen hier veel liever wonen, als aan die voorwaarde is voldaan.”

De jeugd heeft de toekomst

Als kind groeide Smit op in een klein Fries dorpje. Hij weet zeker dat als hij toen snel internet had gehad, de wereld voor hem open had gelegen: “De jeugd heeft de toekomst. Maar ze blijven alleen in het buitengebied wonen, als ze er hun ideeën kunnen realiseren. Veel van die ideeën hebben tegenwoordig te maken met snel internet. De aanleg van snel internet is daarvoor dus ook een randvoorwaarde.”, aldus Smit. Hij vervolgt: “Daarnaast helpt de EBG, samen met gemeenten en de provincie, bij het organiseren van goed ict-onderwijs om de jeugd in Noord-Groningen net dat beetje voorsprong te geven. Als we de jeugd op jonge leeftijd in aanraking brengen met de mogelijkheden van ICT en internet, dan is de kans dat zij er hun carrière in maken vele malen groter. Want kinderen sluiten op jonge leeftijd al beroepen uit als zij er onvoldoende mee in aanraking komen.”

Over de Economic Board Groningen

Ondernemers kunnen bij de EBG terecht voor financiering, advies en hulp bij vestiging in Noord- en Midden Groningen. Voor het onderwijs biedt de EBG via de nieuwe vereniging Kansrijke Groningers toekomstgerichte lespakketten aan op alle scholen in het gebied. De organisatie helpt ondernemers in kansrijke sectoren als bouw, 5G, ICT, toerisme en groene chemie & energie verder groeien. De activiteiten van EBG staan gepland tot en met 2020. Voor de periode daarna is momenteel nog geen vervolg bekend.