zorg_940pxDe gezondheid is dankzij sensoren tegenwoordig steeds beter meetbaar. Ook zijn er nieuwe manieren om op afstand het contact tussen patiënt en zorgverlener in te richten. Daarvoor zijn goede internetverbindingen wel cruciaal.

In de zorg is een toenemende vraag naar snelle internetverbindingen. Zorgaanbieders zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. Patiënten zoeken naar vertrouwde vormen van zorg dichtbij huis. Dankzij beeldtelefonie en geavanceerde sensoren is het mogelijk om steeds meer zorg op afstand te kunnen bieden. Zeker in dunbevolkte gebieden biedt dit een interessante kostenbesparing en voorziet het in de behoefte aan meer eigen regie en verzorging in de eigen vertrouwde omgeving.

Er zijn ondernemers die innovatieve zorgtoepassingen hebben ontworpen, maar die vervolgens niet goed werken vanwege de slechte kwaliteit van internetverbindingen bij mensen thuis. Verdere digitalisering van de zorgverlening blijkt vooral moeilijk in buitengebieden waar de internetverbindingen traag zijn. De verwachting is dat alleen cliënten met kwalitatief goede internetverbindingen adequate zorg in hun eigen thuisomgeving kunnen ontvangen. Cliënten in gebieden met kwalitatief slechte internetverbindingen zullen dan ook door die slechte verbindingen eerder gedwongen zijn om hun thuis te verlaten.

Foto: Zorgcoöperatie Loppersum